Programmet för deltagande och bedömning. Den 9 februari 2011


I mitt inlägg "På finska. Den 3 februari 2011" noterade jag att dokumentet "programmet för deltagande och bedömning" för för den gemensamma generalplanen för Östersundom endast finns på finska. Helsingfors har ingen information om ärendet på svenska på stadsplaneringskontorets webbplats och Sibbo kommuns svenskspråkiga webbsida med information om den gemensam generalplan för Östersundom och programmet för deltagande och bedömning har inte fungerat den senaste tiden. På Vanda stads webbplats kan man däremot hitta ett svenskt dokument med titeln "Gemensam generalplan för Östersundom - Program för deltagande och bedömning". Pdf-filen är skapad den 7 februari. Översättningen är dock britfällig, åtminstone vad bildmaterialet beträffar. Kartan nedan över markegendomen är från den svenska versionen.


Yle publicerade redan den 1 februari en nyhet med rubriken "Aktuell planering för Östersundom". Idag har Yle publicerat nyhetstexter med rubrikerna "Jutturuuhka hidastaa Sipoonkorven kansallispuistolakia" och "Behandlingen av Sibbo storskog dröjer i riksdagen".

Google+ Followers