Ei juuri omista maata. Den 3 maj 2011


Helsingfors fastighetsnämnd skall på sitt möte idag ta ställning till förslag att köpa ett par mycket små tomter i Östersundom. Som vanligt motiveras köpet av att ägande av mark underlättar planeringen. Som bilagor till ärendena som gäller köpet av respektive fastigheter ingår kartor av bekant modell.

Om planeringen av Östersundom beror på vem som äger marken, så kommer planeringen att bli svår. Visserligen har man i utkastet till generalplan ritat ut en metrolinje som går sicksack mellan områden som ägs av Helsingfors stad, men det mesta i centrala Östersundom är ännu i privat ägo. Att Helsingfors inte äger speciellt mycket mark i Östersundom medgav Osmo Soininvaara i en kommentar på sin blogg senaste vecka.


Sipoon Sanomat publicerade igår på tidningens webbplats en uppdaterad version av en text, nu med rubriken "Kuntaliitoksesta 2 384 euroa velkaa jokaiselle sipoolaiselle".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar