Upphäv lagligheten av annekteringen! Den 5 maj 2011


I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Sibbo söker rättvisa från EU".Ledaren i dagens nummer av Borg¨bladet har rubriken "Det är önskvärt att Sibbo går vidare". Trots att Borgåbladet finner det önskvärt, ser man inte stora förutsättningar att föra ärendet vidare. Ledarartikeln baserar dock pessimismen första hand på ett uttalande i Vega igår. (Se nedan.)


Yle publicerade igår en nyhetstext med rubriken "Sibbo anlitade juridisk expertis" och ett inslag på arenan med t´rubriken "Radio Vega Östnyland: Sibbo överväger att gå till EU med Östersundomersättningar". I gårdagens inlägg "Känsligt ärende. Den 4 maj 2011" noterade jag att kommundirektören i Sibbo fann ärendet allt för känsligt för att presentera sitt förslag med det samma. För Yle presenterar kommunstyrelsens viceordförande Hans Blomberg lika väl tre alternativ: "Ett alternativ kunde vara att upphäva lagligheten av annekteringen, ett annat alternativ skulle vara att fordra större ersättningar, och ett tredje alternativ skulle vara att lösa ärendet på EU-nivå." Personligen gillar jag speciellt det första alternativet.

I princip kunde väl samtliga möjligheter prövas samtidigt. Att upphäva lagligheten känns inte speciellt realistiskt över två år efter att inkorporeringen förverkligats. Å andra sidan hade det åtminstone i ett tidigare skede funnits synnerligen starka skäl att upphäva beslutet om ändringen i kommunindelningen. Det skulle ha gällt att lyfta fram de verkligt väsentliga bakgrundsfaktorerna.
Helsingfors stadsplaneringskontor eller Östersundomkommittén har valt att inte ignorera skuggplanen för Östersundom, utan har på webbplatsen Yheteinen Östersundom tvärtom publicerat en nyhet om skuggplanen.

Kati Vierikko publicerade igår ett blogginlägg med rubriken "Östersundomin varjokaava".


Google+ Followers