Skamlöst. Den 23 maj 2011


Ännu idag går det att anmärka mot utkastet till gemensam generalplan för "Östersundom".

I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en insändarartikel av av Catharina Westermark med rubriken "Skamlöst utkast för Östersundom och Majvik". Artikeln motsvarar artikeln "Kommentera skamlöst planeutkast" i lördagens nummer av Borgåbladet (se "Kyllä. Den 21 maj 2011") och artikeln "Lausukaa mielipiteenne Östersundom-Majvik-kaavasta" i senaste nummer av Sipoon Sanomat. (Se "Jatketaanko? Den 22 maj 2011".) I artikeln noterar Westermark bl.a. att planen för Majvik (i Sibbo) ritats i Helsingfors.Nedan återger jag insändaren i finsk version:

Östersundom - Majvik-kaava on monen sipoolaisen kohdalla täysin kohtuuton ja lainvastainen. Nähdäkseni työ on ollut tilapäiselle kaavoittajalle liian vaativa tehtävä.

Kiinnitän tässä nyt huomiota luonnoksessa viheralueiksi kaavoitettuihin alueisiin. Viheralue on periaatteessa tarkoitettu luonnonalueeksi tai virkistykseen (golfkentät, puistot) eikä alueelle periaatteessa saa rakentaa uusia asuitaloja. Alueelle tehdään yleensä virkistysaluesuunnitelma tai puistosuunnitelma..

Jotkut kunnat käyttävät lunastusoikeuttaan väärin ja ovat perustuslain vastaisesti toimineet niin, että kaavoittavat yksityisten ihmisten tontteja muka virkistysalueeksi ja lunastavat alueen pilkkahintaan, mutta heti tilaisuuden tullen muuttavatkin kaavaa ja KAS! virkistysalue onkin kallista - nyt kunnan - rakennusmaata!

Aspeskogin, Björkhagan ja Katrinansaarentien ja Majvikin rannan viheralueiden alle jää (aivan turhaan) useita kymmeniä omakotitaloja pihapiireineen. Majvikin rannassa ympärivuotisesti asuttuja tontteja on taloineen ja pihapiireineen kaavoitettu virkistysalueiksi. Myös Granössä on useita rakennettuja tontteja kaavoitettu viheralueeksi. Eikö kunnan periaatteena pitäisi olla että VAIN vapaat rannat (tai sopimuskumppanien rannat) kaavoitetaan viheralueeksi???

Ikävä kyllä tässä kaavaluonnoksessa viherkäytävät ovat viherkäytävän irvikuvia : Esimerkiksi Westerbackan tien länsipuolella viherkäytävä on niin kapea että se koostuu pelkästään omakotitontista ja pihapiiristä rakennuksineen. Vieressä on laaja kaavoittamaton alue ja se on tietenkin kaavoitettu rakennusmaaksi!

Tällainen viherkäytävä EI TOIMI! Eläimet voivat ehkä loikkia pihojen poikki, jos muuta vapaata ei ole, mutta missä uudet kymmenettuhannet asukkaat kulkevat?

On väärin että heillä ei ole virkistyskäytävää, jonka varrella voivat kulkea, nauttia luonnosta ja hiihtää talvella. Majvikin alueella tulisi samoin kuin Söderkullassa ja Nikkilässä olla kunnon virkistysalueet.

Miksi virkistysaluemerkintä on paha kodinomistajalle? Se on paha siksi että omaisuutesi menettää kertaheitolla rahallisen arvonsa. Menetät sekä talosi että tonttisi arvon kun kaava etenee asemakaava-asteelle. Kukaan ei enää maksa siitä juuri mitään. Kyllä te tiedätte mitä kunta maksaa pakkolunastamistaan alueista. Kun talo on viheralueella, niin sitä ei saa rakentaa uudestaan vaikka se tuhoutuu, koska viheralue ei ole ollenkaan tarkoitettu asumiseen. Kaavamerkintä antaa mahdollisuuden korjaukseen ja vähäiseen lisärakentamiseen, mutta se on laiha lohtu.

Kunta voi lupauksista huolimatta lunastaa tonttisi ja talosi pilkkahintaan. Jos sinulla on uusi talo ja olet ottanut lainaa taloa vastaan, tuskin pankki enää hyväksyy sitä vakuudeksi. Keksi uusi vakuus. Jos ei ole, menetät talosi mutta jäät pankille edelleen velkaa. Kannattaako enää istuttaa kukkia tai korjata rikkinäisiä paikkoja? Kunta voi myös ottaa vain tontin viheralueeksi ja jättää talon lunastamatta. Et tiedä ottaako vai eikö. Et tiedä milloin ottaa. Ehkä monen vuoden päästä. Sinulla ei enää ole rauhaa. HELSINGIN kaava-alueella EI OLE AINOATAKAAN OMAKOTITALOA TAI PIHAPIIRIÄ OSOITETTU VIRKISTYSALUEEKSI. SIPOON PUOLELLA VIHERALUEELLE ON MERKITTY TOISTASATAA RAKENNUSTA, JOISTA SIPOOLAISIA OMAKOTITALOJA, KESÄASUNTOJA TAI TILAN PÄÄRAKENNUKSIA NOIN VIISIKYMMENTÄ. Maanomistajia ei siis ole kohdeltu tasapuolisesti.

Tämä kaava mahdollistaisi toteutuessaan varmaan Suomen ryöstöennätyksen! Etsikää kaavakartta netistä ja suurentakaa sitä niin näette alle jäävät talot!
...

Mitä voi tehdä? Viherkäytävät tulee suunnitella uudelleen, nyt niin että ne toimivat ja niin että ei ainoatakaan taloa jää viherkäytävän alle. Viherkäytävää ja viheraluetta ei tule kaavassa osoittaa jo rakennetuille tonteille ilman pakottavia syitä ja ilman että kunta on varannut lunastamiseen rahaa.

Herää kysymys onko Helsinki kaavoittanut alueen raakamaaksi itselleen kun kaava on piirretty Helsigissä? Helsingin kuuluu kaavoittaa omalle alueelleen riittävästi virkistykseen varattuja alueita! Sipoon tulisi toimia omien kuntalaistensa parhaaksi.


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en insändarartikel med rubriken "Östersundomiin pikaratikka metron sijaan". Artikeln är skriven av Sirpa Kauppinen.Kauppinen publicerade igår ett blogginlägg med rubriken "Liikenneinfraa rakennetaan kapeanäköisesti".


Google+ Followers