20 000 - 30 000 €. Den 15 maj 2011


I senaste nummer av Sipoon Sanomat ingår en text med rubriken "Kuntalaisille kysely korvausasiasta". I artikeln säger kommundirektör Mikael Grannas att de kostnaderna för de aktuella vägarna att föra frågan om ersättning ligger mellan 20 000 och 30 000 euro. Kostnaderna är alltså bara en bråkdel av en procent av den summa som man hoppas på i ersättning, en dryg euro per Sibbobo. Konstnaderna för en rättsprocess är alltså inte stora för en kommun, men tyvärr finns det knappast några enskilda Sibbobo som är beredda att för kostnader i samma storleksordning föra frågan om ersättning vidare till europeisk instans.
En som knappast ändå kommer att rösta för att kommunen för frågan om ersättning vidare är Markku Rintala, vars insändare med rubriken "Osaliitoksen korvauskysymyksestä" publicerats i samma tidning. I samma tidning ingår ytterligare en insändarartikel av Pentti Sittnikov under rubriken "Onko Helsingin pyrkimys saattaa kuntia valtion huostaan?"


Google+ Followers