Varjokaavaseloste. Den 2 maj 2011


Idag har man som väntat på webbplatsen Varjokaava på adressen http://www.varjokaava.fi lagt ut en länk till utkastet till den alternativa generalplanen för Östersundom. Men det är inte bara en karta som publicerats. På webbplatsen Varjokaava har man nu även lagt ut en länk till ett dokument (varjokaavaseloste) på 45 sidor med titeln "Östersundomin varjokaava luonnos".

I morgon tisdag ordnas ett presentationstillfälle i ungdomsgården Östis.Även Helsingfors stadsplaneringskontor eller Östersundomkommittén ordnar diskussionstilfällen om sitt utkast till generalplan för Östersundom. Helsingfors stad har idag publicerat en nyhet med rubriken "Östersundomin suunnitelmiin voi ottaa kantaa verkossa".
Nyheten har även publicerats på svenska under rubriken "Ta ställning till Östersundomplanerna på nätet".


Google+ Followers