Område som stöder sig på spårtrafik. Den 18 maj 2011


I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Nationalparken växer". Artikeln handlar naturligtvis om markbytet mellan Helsingfors stad och staten som jag skrivit om i inlägget "17 fastigheter. Den 16 maj 2011". I artikeln kan man bl.a. läsa att det ursprungligen var tänkt att Helsingfors stad skulle byta bort 600 hektar i Sibbo storskog. Nu blir det endast drygt 400 hektar som övergår i statens ägo, eftersom man från markbytet lämnar bort mark innanför området för den gemensamma generalplanen för Östersundom.


I gårdagens blogginlägg "Redan avgjorda. Den 17 april 2011" noterade jag att Östersundom på utkastet till landskapsplan för Nyland markerats som "område för tätortsfunktioner som stöder sig på spårtrafik".I den svenska versionen av pressmeddelandet "Nya stora markanvändningslösningar i Nyland för första gången i landskapsplanen" kan man. så som jag noterat, läsa att "Förverkligandet av de nya tätorter som placeras i tillväxtkorridorer, t.ex. Hista eller Östersundom, kopplas till beslutet om att förverkliga banan eller metron." Den finska versionen "Uudenmaan uudet suuret maankäyttöratkaisut ensi kertaa maakuntakaavakartalla" är här något tydligare. Här heter det att "Kasvukäytävien varrelle sijoittuvien uusien taajamien, kuten Histan tai Östersundomin, toteuttaminen sidotaan radan tai metron toteuttamispäätökseen." I förklaringen av beteckningen som används för Östersundom och Hista heter det bl.a. att "Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa alueen toteuttaminen tulee kytkeä uuden raideyhteyden ja aseman sitovaan päätökseen."En liten intressant detalj är att man från den giltiga landskapsplanen lämnat bort metroförbindelsen från Mellungsbacka till Håkansböle i Vanda. Metrolinjen har ersatts med en beteckning för "behov av trafikförbindelse". Problemet är att man inte kan förgrena metron för många gånger.Lite komiskt är det att även halva Granö i Sibbo skärgård har betecknats som "område för tätortsfunktioner som stöder sig på spårtrafik".

I gårdagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en insändarartikel med rubriken "Bevara naturen på Granö".
Google+ Followers