Känsligt ärende. Den 4 maj 2011


Kommunstyrelsen i Sibbo fick igår av juridisk expertis en redogörelse för alternativen efter HFD:s beslut i ersättningsfrågan. Något formellt styrelsemöte lär det inte ha varit fråga om. Kommunstyrelsen behandlar frågan förs nästa tisdag. Som det framgår ur kommundirektörens inlägg på Twitter presenteras presenteras föredragandes förslag först vid mötet den 10 maj.


Om fallet Sibbo förs vidare till europeisk instans, så torde det uttryckligen gälla beslutet om ersättning. Jag har svårt att bli klok på HFD:s motiveringar till beslutet. Mitt intryck är att HFD inte egentligen vill befatta sig och därför funnit det enklast att förkasta besväret mot Helsingfors förvaltningsdomstols beslut. Beslutet i ersättningsfrågan är egentligen en följd av att HFD på ett häpnadsväckande sätt förkastade besvären mot statsrådets beslut om ändring i kommunindelningen. HFD är i högsta grad medskyldig till den orättvisa och det problem som man nu inte velat befatta sig med.


Google+ Followers