Staten är ansvarig. Den 10 maj 2011


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en text med rubriken "Östersundomin menetykseen etsitään vielä tänään kompensaatiota". Kommunstyrelsen i Sibbo skall idag på sitt möte behandla frågan om och hur kommunen skall gå vidare med kravet på ekonomisk ersättning för den ekonomiska förlust som inkorporeringen medfört. Helsingin Sanomat skriver att "Todennäköisin vaihtoehto on vaatia valtiolta korvauksia kuntajakolain epäselvästä tulkinnasta."


Juridiskt handlar tvisten om ersättning inte längre om en konflikt mellan Helsingfors och Sibbo. Även här är det nu staten som bär ansvar för den ekonomiska skada som Sibbo lidit. Det är beklagligt att fallet Sibbo allmänt har beskrivits som en konflikt mellan Helsingfors och Sibbo. Fallet Sibbo handlar i första hand om att ministrarna Hannes Manninen och Matti Vanhanen i samband med förhandlingarna om kommunreformen lovade sydvästra Sibbo åt Helsingfors utan att ta ansvar för hur Sibbo skulle ersättas ekonomiskt. Manninen och Vanhanen har lämnat politiken och den ansvarige tjänstemannen Arto Sulonen, som beredde statsrådets beslut, har lämnat sin tjänst på ministeriet, men staten är fortfarande ansvarig för den skada som Sibbo kommun och dess invånare tillfogats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar