Östersundomdomen. Den 27 maj 2011


I gårdagens nummer av Borgåbladet inår en kungörelse om att Sibbo kommun vill höra invånarnas åsikt om Östersundomdomen före 30.5.2011. Månne det är kritiken i insändarna i Borgåbladet senaste onsdag som resulterat i kungörelserna? (Se "Förhållandet mellan landskapsplanen och generalplanen. Den 25 maj 2011".) En motsvarande finskspråkig kungörelse ingår i gårdagens nummer av Sipoon Sanomat.I samma nummer av Sipoon Sanomat ingår en insänadare med rubriken "Nyt ei jätetä kesken!" Artikeln är skriven av föreningen För Sibbos ordförande Veikko Lindell. Lindell uppmanar här Sibboborna att "rösta" eller säga sin åsikt i invånarenkäten. Lindells egen åsikt är att frågan inte kan lämnas på hälft då rättsväsendet har begått ett stort fel.I tidningen ingår även resultatet från Sipoon Sanomats egen enkät.


I samma nummer av tidningen ingår ytterligare en intervju med kommundirektör Markku Luomma med anledning av att han går i pension den 1 juni. Intervjun handlar nästan enbart om "gränstvisten".På Sipoon Sanomats webbplats kan man nu läsa en intressant kommentar till artikeln
"Kuntalaiskysely korvauspäätöksen jatkotoimista".


Google+ Followers