Östersundom kan återlämnas till Sibbo. Den 20 maj 2011


Tillsammans med enkäten (kysely) publicerade Sibbo kommun igår utredningar över de tre alternativa juridiska vägarna att gå vidare med i "Östersundomfallet": "Ansökan om hävning av HFD:s beslut", "Ansökan om skadestånd i tingsrätten" och "Användning av rättsskyddsmedel på basis av EU-rätten". I utredningen av det första alternativet kan man bl.a. läsa att "Om korrigeringen av felet leder till ett helt annat beslut i anslutning antingen till kommunindelningen eller ersättningsanspråket, kan i teorin antingen Östersundom helt återlämnas till Sibbo med därtill hörande konsekvenser, eller storleken på den ekonomiska ersättningen ändras." En hävning av inkorporeringsbeslutet känns inte speciellt realistiskt, men teoretiskt sett så är det fullt möjligt. Det största problemet är kanske, så som det nämns i utredningen, att hävningsyrkandet behandlas av samma rättsinstans som fattat det beslut som ska hävas. Det är föga troligt att högsta förvaltningsdomstolen på rena juridiska grunder häver någondera av sina beslut i fallet Sibbo. Här krävs det nog att medierna uppmärksammar de fel som begåtts.Yle publicerade igår en nyhet med rubriken "Sipoo kyselee asukkailtaan neuvoa korvauskiistaan".Helsingin Uutiset publicerade igår på tidningens webbplats en artikel med rubriken "Sipoo kysyy kuntalaisilta, jatketaanko valittamista".
Invånarenkäten nämndes även i gårdagens sändning av Uudenmaan uutisest.Kommundirektör Mikael Grannas skrev i ett Twitterinlägg igår om "nästa steg i Östersundomfallet".


På webbplatsen Yhteinen Östersundom på adressen http://yhteinenostersundom.fi publicerades igår en nyhet med rubriken "Lähes sata asukasta pohti suunnitelmia Sakarinmäen koululla". Här finns en del intressanta frågor och svar.

Google+ Followers