Vidare beredning. Den 11 maj 2011


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Sipoo ei lyönyt vielä pistettä kiistalle Östersundomista". Tidningen har noterat att Sibbo kommunstyrelses beslöt att bordlägga ärendet om och hur kommunen skall gå vidare med kravet på ekonomisk ersättning för den ekonomiska förlust som inkorporeringen medfört. (Se "Staten är ansvarig. Den 10 maj 2011".) Tidningen uttrycker det enligt följande:


Kunnanhallitus ei tehnyt kokouksessaan päätöstä, lähteekö kunta hakemaan korvauksia menettämistään maista tai yrittämään korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisun muuttamista. Hallitus palautti asian virkamiesten valmisteluun.Yle har på morgonen publicerat en nyhet med rubriken "Ännu oklart om och hur Sibbo överklagar". Yle skriver att "Kommunstyrelsen i Sibbo beslöt vid sitt möte igår att remittera ärendet för ny beredning enligt kommundirektörens förslag."
Kommundirektör Mikael Grannas informerade igår kväll på Twitter om kommunstyrelsens beslut att remitteras ärendet för vidare beredning. Via denna blogg går det nu att följa Sibbo på Twitter även om man inte registrerat sig. Rutan med "Sibbo på Twitter" finns nere i högre marginalen.


Google+ Followers