Ei ole tismalleen sama. Den 1 maj 2011


I mitt inlägg "Skuggplan. Den 29 april 2011" berättade jag att man på webbplatsen Varjokaava på adressen http://www.varjokaava.fi skulle publicera utkastet till alternativ generalplan för Östersundom först under valborg. Igår uppdaterades informationen med uppgifter om att kartan och förklaringar publiceras först på måndag. Var problemet ligger vet jag inte. Kartan har redan publicerats på andra platser.Ett version av utkastet fanns redan färdig i slutet av mars. Den mest påtagliga skillnaden mellan versionerna gäller Majvik och områdets avgränsning samt markeringen av grönområden där bebyggda fastigheter nu har lämnats utanför.

Lustigt nog förekommer fortfarande den gamla avgränsningen av området på en svensk sida på webbplatsen Yhteinen Östersundom på adressen http://yhteinenostersundom.fi.


I mitt inlägg "Var går metrolinjen? Den 26 april 2011" noterade jag att linjedragningen för för metron i utkastet till generalplan avviker från linjedragningen i metroutredningen eller "Itämetron esiselvitys". För att ta reda på om man faktiskt planerar att avvika från linjen i metroutredningen gjorde jag tidigare i veckan en orienteringsträning i stadsdelen Sundberg. (Jämför "Lite över 500 miljoner. Den 22 augusti 2010".) Det visade sig att man faktiskt för undersökningar av berggrunden markerat en metrosträckning som något avviker från metroutredningen och istället stämmer överens med sträckningen i utkastet till generalplan.Min orienteringsövning hade inte varit nödvändig. Signaturen "Östersundom-projekti, liikennesuunnittelija" bekräftade i en kommentar på torsdagen att "Linjaus ei ole tismalleen sama, sillä maankäytön suunnittelun myötä metrolinjan ja asemien paikat ovat jonkin verran muuttuneet."

Google+ Followers