Kommuninvånarenkät. Den 19 maj 2011


Från och med idag kan invånarna i Sibbo - och även vi andra - svara på frågan om kommunen skall driva frågan om ersättning vidare. Enkäten (kysely) kan man besvara bl.a. på kommunens hemsida.I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Sibboborna får säga sitt om ersättningen".I mitt inlägg "Nyttan av medlemskap i kommunförbundet. Den 6 maj 2011" har jag behandlat frågan om vad Helsingfors stad har för nytta av medlemskapet i kommunförbundet. Den 12 maj publicerade Hufvudsstadsbladet en Intervju med finansdirektör Tapio Korhonen. I intrvjun, som har rubriken "Vad får staden för pengarna?", säger Korhonen att det är via Kommunörbundet som medlemmarna diskuterar med staten och låter förstå att Helsingfors till skillnad från t.ex. Köpenhamn inte direkt förhandlar med staten.

Tyvärr har man på Hufvudtadsbladet, liksom på andra medier, inte insett kommunförbundets roll i fallet Sibbo. När Rakel Hiltunen i juni 2006 förhandlade med kommunminister Hannes Manninen om en ändring i komunindelningen gjorde hon det inte bara i egenskap av sordförande för stadsfullmäktige, utan speciellt i egenskap av medlem i strukturgruppen och ordförande för Komunförbundet.

Google+ Followers