Utkast till skuggplan för Östersundom. Den 14 maj 2011


Sedan början av denna vecka hittar man på webbplatsen webbplatsen Varjokaava på adressen http://www.varjokaava.fi en svensk översättning av skuggplanen. Titeln på dokumentet är "Utkast till skuggplan för Östersundom".


På webbplatsen Yhteinen Östersundom på adressen http://yhteinenostersundom.fi publicerades igår en nyhet med rubriken "Liikenne ja osallistuminen puhuttivat keskustelutilaisuudessa Laiturilla". Texten handlar om ett diskussionstillfälle på "Laituri" den 5 maj. Här presenteras bl.a. projektchef Natti Visantis svar på frågor som ställdes vid diskussionstillfället. Bl.a. kan man läsa att "Kaavaluonnoksen liikenneratkaisuna on metro, mutta tulevaisuuden ovia ei ole tarkoitus sulkea."
I mina inlägg "Var går metrolinjen? Den 26 april 2011"och "Ei ole tismalleen sama. Den 1 maj 2011" har jag noterat att man gör undersökningar av grunden längs en tänkt metrolinje i stadsdelen Sundberg. Undersökningen borde ha varit färdig före slutet av april, men fortsätter ännu. Bilden ovan är tagen igår.

Google+ Followers