Driv frågan om ersättning vidare! Den 13 maj 2011


Rubriken på huvudnyheten på paradsidan i dagens nummer av Borgåbladet lyder "Enkät om ersättningstvist". På samma sida finns en sorts rubrik eller bildtext som lyder "Kräver sin rätt". Det är dock inte de nuvarande invånarna i Sibbo som kräver sin rätt. Bilden är istället från ett invånarmöte i Östersundom, där projektchef Matti Visanti presenterade ett planutkast för Östersundom. Texterna inne i tidningen har rubrikerna "Planutkast fick skeptiskt bemötande i Östersundom" och "Invånarna oroliga för hem och företag". I den förstnämnda artikeln kan man bl.a. läsa att "Valet mellan snabbspårvagn och metro är ännu öppet".


Artikeln om enkäten har rubriken "Sibbo frågar invånare om ersättningstvisten". I artikeln berättas det bl.a. att det kommer att finnas tre svarsalternativ: ja, nej och vet inte. Frågan lyder "Ska kommunen driva frågan om ersättning vidare?"
Sipoon Sanomat publicerade igår på tidningens webbplats en text med rubriken "Kuntalaisille kysely korvausasiasta".


Sedan jag för två år sedan flyttade mina blogg till Blogger/Blogspot har bloggtjänsten fungerade utan problem. Idag har dock blogger varit otillgängligt i nästan ett dygn, så att det inte gått att publicera inlägg. Därför kommer dagens inlägg sent på kvällen.

Google+ Followers