Valtion huostaan? Den 9 maj 2011


I gårdagens nummer av Vartti Itä-Uusimaa ingår en insändare av Pentti Sittnikow med rubriken "Onko pyrkimys saattaa kuntia valtion huostaan?" En längre version av insändarartikeln ingår i gårdagens nummer av Uusimaa. Här är rubriken "Onko Helsingin pyrkimys saattaa kuntia valtion huostaan?"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar