Sibboparken i regeringens aftonskola. Den 30 september 2010


Helsingin Sanomat publicerade på kvällen en artikel med rubriken "Hallitus jätti Sipoonkorven kansallispuiston aluerajauksen auki". Jag citerar ur artikeln:


Erityisesti kiistaa on aiheuttanut se, laajennetaanko puiston alue Östersundomissa Porvoonväylän eteläpuolelle. Helsingin mukaan puisto voisi laajimmillaan häiritä Östersundomin tulevan asuinalueen rakentamista.

Vaikkei hallitus vielä ole ottanut aluerajaukseen kantaa, on ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk) sitä mieltä, että vain tien pohjoispuoliset osat pitäisi liittää kansallispuistoon. Lehtomäki toisti kantansa iltakoulussa keskiviikkona.

I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår artiklar med rubrikerna "Lehtomäki: Sipoonkorven ekokäytävät turvataan" och "'Kunhan ei tule mitään ylimääräistä'".I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en artikel med rubriken "Inget beslut om Sibboparken". Hufvudstadsbladet publicerade igår kväll en artikel med rubriken "Nationalparken dröjer". Jag citerar:


Tanken är att nationalparkens kärna ska utgöras av statens skyddsområden men vi vill ännu förhandla om Helsingfors stads roll, sade miljöminister Paula Lehtomäki (C) efter regeringens aftonskola på onsdagskvällen. ...

Regeringen utgår från att staten ska kunna byta till sig de områden i Sibbo storskog som Helsingfors stad äger. Då kunde parken bli större från början. Nationalparker kan endast inrättas på statens marker. I storskogen äger staten 1 800 hektar skyddsområden. Frågan är till vilket pris Helsingfors går med på ett markbyte.

Därför är det också oklart var nationalparkens gräns ska dras.Yle publicerade på kvällen en notis med rubriken "Hallitus Sipoonkorven takana".


Finlands naturskyddsförbund publicerade redan igår kväll ett meddelande med rubriken "Sipoonkorpeen tulee kansallispuisto". Jag återger meddelandet här i sin helhet:


"On hienoa, että hallitus oli iltakoulussa Sipoonkorven kansallispuiston takana. Tärkeää on, että hallitus lupasi turvata myös kansallispuiston ekologiset yhteydet ja aloittaa maanvaihdot Helsingin kanssa. Jatkovalmistelussa kansallispuistoon tulee lisätä vielä merenrannikon Natura-alueet", toteaa luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiiristä.

Sipoonkorpi on tärkeä sekä luonnolle että virkistyskäytölle. Kasvava pääkaupunkiseutu tarvitsee kaksi keuhkoa. Sipoonkorpi olisi Helsingille itäinen Nuuksio.

Luonnonsuojeluliitto ja Natur och Miljö tekivät esityksen Sipoonkorven kansallispuistosta ympäristöministeriölle vuonna 2006. Maassamme on nyt 35 kansallispuistoa. Hallituksen esitys Selkämeren kansallispuistoksi on jo eduskunnassa. Sipoonkorvesta tulee maamme 37:s kansallispuisto.Google+ Followers