Yhteinen Östersundom. Den 8 april 2011


Östersundomkommittén, sombestår av Helsingfors stadsplaneringskontors verkschef Tuomas Rajajärvi, Vanda stadsplaneringsdirektör Jukka Kullberg och Sibbos utvecklingsdirektör Mikko Aho, har öppnat en ny webbplats på adressen http://yhteinenostersundom.fi. Webbplatsen har titeln Yhteinen Östersundom även på svenska, fastän ambitionen är att sajten skall vara på två språk. Attributet yhteinen kommer naturligtvis från benämningen yhteinen yleiskaava (gemensam generalplan), men det förblir ambivalent för vem Östersundom är gemensamt. I första hand är väk Östersundom gemensamt för medlemmarna i Östersundomkommittén.

På startsidan påstår man att "generalplanen" ställs till påseende under våren. I verkligheten syftar man på utkastet till generalplan, men än så länge är det endast Helsingfors som godkänt att utkastet läggs fram till påseende. Förslaget att lägga fram det aktuella utkastet skall ännu behandlas i stadsstyrelsen i Vanda och kommunstyrelsen i Sibbo.


På webbplatsen Yheinen Östersundom finn en sida där området för den gemensamma generalplanen beskrivs. Gränsen på kartan skiljer sig för Majviks del avsevärt från gränserna så som de definierats i utkastet till gemensam generalplan.På webbplatsen hittar man en sida med rubriken "Aktuellt", men man har inte lyckats översätta några nyheter till svenska. Istället hänvisar man till motsvarande finska sida.


Den kanske intressantaste nyheten har rubriken "Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta lähes 50 mielipidettä". Motsvarande nyhet har jag inte läst förut.
På webbplatsen Yhteinen Östersundom hittar man vidare en sida med rubriken "Målsättningar". Bland exempel på utredningar, planer och beslut som styr planeringen av Östersundom nämns här "Målen som ställts upp för kommunsammanslagningen". Vilka desa mål är framgår inte ur den svenska sidan, men på motsvarande finska sida representerar "Kuntaliitokselle asetetut tavoitteet" en länk som leder till Pekka Myllyniemis bisarra utredning. Som pricken på i:et använder man sig här av polisens domän poliisi.fi. Adressen till Myllyniemis plagierade utredning är således http://www.poliisi.fi/intermin/biblio.nsf/F02B0A6A567AC594C225723600371B05/$file/532006.pdf. (Se "Bekant argumentationsstil. Den 23 januari 2007".)

Jag har tidigare på denna blogg noterat att projektchef Matti Visanti på Helsingfors stadsplaneringskontor valts till föredragande för Östersundomkommittén. Visanti är dock inte själv medlem i kommittén, utan Helsingfors representant heter Tuomas Rajajärvi. Det var för övrigt Rajajärvi som enligt eget medgivande med linjal ritade upp Helsingfors förslag till ändring i kommunindelningen i juni 2006.

Google+ Followers