Var går metrolinjen? Den 26 april 2011
I blogginläggen "Friluftsområde. Den 22 mars 2011" och "Tretton mot en. Den 24 mars 2011" har jag noterat att Helsingfors stad gjort undersökningar av grunden i Husö. Vad det hela handlade om kunde jag enkelt ha kollat genom att gå in på den digitala kartan med Helsingfors geoinformation. Vad stadsplaneringskontoret behöver informationen om grunden i Husö till vet jag inte, men på samma kartvy hittar man undersökningar av berggrunden vars användning är lättare att räkna ut. Under april undersöker man grunden längs den planerade metrolinjen.På webbplatsen Yhteinen Östersundom på adressen http://yhteinenostersundom.fi hittar man en kommentar där det påpekas att linjedragningen för för metron i utkastet till generalplan avviker från linjedragningen i netroutredningen eller "Itämetron esiselvitys" . Detta är en intressant iakttagelse. I mitt inlägg "Föråldrade utredningar publiceras. Den 29 augusti 2010" noterade jag att Osmo Soinvaara i ett blogginlägg före den aktuella metroutredningen publicerades hävdade att utredningen är föråldrad. Soininvaara torde inte ha sett utredningen, men det förefaller som om det trots allt stämmer att linjedragningen i metroutredningen är föråldrad.Punkterna där de jordundersökningen görs ligger faktiskt inte exakt på den planerade metrolinjen i metroutredningen. (Bilden nedan är ur metroutredningen) Istället följer punkterna metrolinjen i utkastet till generalplan. Det förefaller alltså ha bedrivits metroutredningar som inte fått offentlighet.
I "Östersundomin osayleiskaavan leikekirja" hittar man en skiss som baserar sig på metrolinjen så som den är ritad i utkastet till generalplan. Och andra sidan motsvarar placeringen av Östersundom (Gumtäkt) metrostation här inte placeringen på utkastet till generalplan.


Google+ Followers