Avgörande om ersättning. Den 26 februari 2010


Helsingfors förvaltningsdomstol har idag offentliggjort sitt avgörande i frågan om ekonomisk ersättning från Helsingfors till Sibbo. Borgåbladet, som var först med nyheten, berättar att Helsingfors enligt förvaltningsdomstolens beslut skall ersätta Sibbo med 7,9 miljoner euro. Beloppet är större än det på 4,5 miljoner euro, som Helsingfors erbjudit, men en bråkdel av vad Sibbo har krävt. "Ersättningen står på inget sätt i proportion ens till fastigheternas nuvarande bokföringsvärden", skriver Sibbo kommun i ett pressmeddelande.Jag återger här Sibbo kommuns pressmeddelande "Hallinto-oikeuden päätös Sipoolle liitosalueesta maksettavasta korvauksesta" / "Förvaltningsdomstolen fattat beslut om ersättning åt Sibbo för det inkorporerade området" i sin helhet:


LEHDISTÖTIEDOTE 26.2010 - PRESSMEDDELANDE 26.2.2010


Hallinto-oikeuden päätös Sipoolle liitosalueesta maksettavasta korvauksesta

Noin 30 neliökilometriä Sipoon alueesta siirtyi osaksi Helsinkiä 1.1.2009. Sipoon kunta ja Helsingin kaupunki kävivät syksyllä 2008 neuvotteluja korvauksista, joita Helsinki maksaisi Sipoolle. Neuvottelut päättyivät tuloksettomina ja korvauskysymys siirtyi Helsingin hallinto-oikeuden ratkaistavaksi hallintoriita-asiana.

Sipoo on vaatinut, että molempia osapuolia kohdellaan tasapuolisesti ja kohtuullisesti Kuntajakolain 20 §:n mukaisesti.

Sipoon kunnan kanta on, että kohtuullinen korvaus kunnan kiinteistöistä, irtaimistosta, kunnallistekniikasta, maapohjasta ja verotulojen menetyksestä olisi ollut noin 95 miljoonaa euroa.

Helsingin kaupungin kanta on, että korvaus voi olla enintään 7,9 miljoonaa euroa.

Helsingin hallinto-oikeus on tänään tehnyt päätöksensä korvauskiistassa. Päätöksen mukaan Helsingin on maksettava Sipoolle yhteensä 7,9 miljoonan euron korvaus.

Tämän päätöksen johdosta Sipoon kunta toteaa, että korvauksen määrä ei vastaa Sipoon vaatimuksia. Korvaus ei ole sopusoinnussa millään tavalla edes kiinteistöjen nykyisten kirjanpitoarvojen kanssa. Esimerkiksi vuonna 2005 käyttöön otettu Sakarinmäen koulukeskuksen rakennuskustannukset olivat 10,9 milj. euroa. Sipoo on panostanut määrätietoisen kasvunsa alkuvaiheessa Lounais-Sipoon alueeseen ja mitoittanut infrastruktuurin ko. alueella suuremmalle väestömäärälle.

Nyt tehty päätös ei millään tavalla huomoi tätä tosiasiaa.

Sipoon kunta vie korvausasian korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.


Lisätietoja antavat

Valtuuston puheenjohtaja Christel Liljeström, puh. 050 308 2460

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Eero Seppänen, puh. 040 559 1424

Kunnanjohtaja Markku Luoma, puh. 050 599 6748
Förvaltningsdomstolen fattat beslut om ersättning åt Sibbo för de inkorporerade området

Cirka 30 kvadratkilometer av Sibbo övergick till Helsingfors 1.1.2009. Sibbo kommun och Helsingfors stad förde under hösten 2008 förhandlingar gällande de ersättningar som Helsingfors skall betala Sibbo. Förhandlingarna ledde inte till ett resultat och ersättningsfrågan gick till Helsingfors förvaltningsdomstol för avgörande som ett förvaltningstvistemål.

Sibbo har krävt att båda parterna behandlas på ett rättvist sätt enligt kommunindelningslagen § 20.

Sibbo kommun har ansett att en skälig ersättning för kommunens fastigheter, lösöre, kommunalteknik, mark och uteblivna skatteinkomster skulle ha varit cirka 95 miljoner euro.

Helsingfors stad har ansett att ersättningen kan vara högst 7,9 miljoner euro.

Helsingfors förvaltningsdomstol har i dag fattat beslut i ersättningstvisten. Enligt beslutet skall Helsingfors ersätta Sibbo med totalt 7,9 milj. euro.

Med anledning av beslutet konstaterar Sibbo kommun att ersättningsbeloppet inte motsvarar Sibbos krav. Ersättningen står på inget sätt i proportion ens till fastigheternas nuvarande bokföringsvärden. Byggnadskostnaderna för t.ex. Zachrisbackens skolcentrum som blev färdigt år 2005 var 10,9 milj. euro. Sibbo har i början av sin målmedvetna tillväxt satsat på området i sydvästra Sibbo och dimensionerat infrastrukturen på området för en större befolkning. Det nu fattade beslutet stöder på inget sätt detta faktum.

Sibbo kommun kommer att föra ersättningsfrågan till Högsta förvaltningsdomstolen för avgörande.Närmare uppgifter ges av

Fullmäktiges ordförande Christel Liljeström, 050 308 2460

Kommunstyrelsens ordförande Eero Seppänen, 040 559 1424

Kommundirektör Markku Luoma, 050 599 6748
Yle har publicerat en nyheter med rubrikerna "Besvikelsen stor i Sibbo efter ersättningsbeslut" , "Sibbo får endast 7,9 miljoner" och "Sipoo vaatii Helsingiltä lähes sataa miljoonaa korkeimman oikeuden kautta ".
Helsingin Sanomat har publicerat den aktuella nyheten under den talande rubriken "Helsingin kanta voitti Sipoon liitosalueen korvauskiistassa".


MTV3 gar publicerat en nyhetsartikel med rubriken "Sipoo sai vain murto-osan liitosalueen hintalapusta". MTV3 skriver direkt att "Helsinki on voittanut kiistan Sipoosta liitetystä maa-alueesta maksettavista korvauksista."FNB har publicerat en notis med rubriken "Helsingfors vann första ronden om Sibbo-ersättning". "Puoi Sipoota 7,9 miljoonalla!" är Iltasanomats rubrik för FNB:s nyhet.Hbl publicerade först på eftermiddagen sin artikel med rubriken "Helsingfors – Sibbo 1-0". I artikeln säger Jussi Pajunen att "nu har rätten sällat sig till vår ståndpunkt".


Borgåbladet har publicerat en kort text under rubriken "'Sibbohörnet var värt 7,9 miljoner'". Dessutom har Borgåblader publicerat hela beslutet (pdf), som torde finnas endast på finska.


Christel Liljeström har skrivit ett blogginlägg under rubriken "Rättskänslan överkörd".Om Helsingfors "vann" rättegången, så behärskade Sibbo denna gång medierna. Sibbo torde även ha fått sympatier på grund av begreppsförvirring. I MTV3:s nyheter sades det att Helsingfors tvångsinlöste ungefär 30 kvadratkilometer av Sibbo.


Vill man se något positivt i förvaltningsdomstolens beslut, så är det att "domstolen" ensidigt intog Helsingfors stads ståndpunkt. Beslutet är en direkt uppmaning att föra ärendet vidare till HFD, som även tillsammans med regeringen är ansvarig till att ersättningsfrågan lämnades öppen.
I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Nationalpark i Sibbo storskog får stort stöd". "Enighet kring Sibbo storskog" lyder rubriken på paradsidan. Sibbo meddelar med det samma att kommunen går vidare med ärendet till högsta förvaltningsdomstolen.Google+ Followers