The Malmi Project. Den 9 februari 2010


Helsingfors stadsplaneringskontor har en omfattande webbplats för stadens projektområden. Projektområdena har webbsidor även på svenska och engelska. Projektområdet Östersundom har dock inte ännu några sidor på engelska. Däremot finns det på engelska fortfarande en sida om the Malmi Project. Någon motsvarande sida finns inte längre på finska, medan den svenska sidan om projektområdet Malm saknar bl.a. kontaktinformation. På den engelska sidan kan man bl.a. läsa att Matti Visanti, som numera är chef för Östersundomprojektet, är head of project för the Malmi Project. I övrigt motsvarar den engelska texten lång den svenska. Jag citerar:


År 2004 meddelade Kiikala kommun att kommunen är villig att ta emot flygfunktionerna från Malm. Bland annat på basis av detta beslutade Helsingfors stadsstyrelse 17.1.2005 att be staten överlämna de områden som omfattas av arrendeavtalen till staden senast 31.12.2010.

Under år 2004 har vissa medlemmar i styrelsen i offentligheten fört fram tanken på att flygverksamheten i Malm trots allt inte borde läggas ner i Malm. Trots detta tolkar stadsplaneringskontoret att de överenskommelser som tidigare slutits mellan staten och staden är bindande åtminstone för stadens del, vilket innebär att stadsplaneringskontoret fortsätter planläggningen av området i enlighet med den planeringstidtabell som stadsstyrelsens beslut förutsätter.


Under sin korta karriär som försvarsminister i Anneli Jäätenmäkis regering hann Matti Vanhanen göra sitt bästa för att sabotera det ovannämnda avtalet mellan staten och staden. Inte undra på att relationerna mellan Vanhanen och Helsingfors var spända till man kom på att erbjuda sydvästra Sibbo istället för Malm.Google har idag öppnat tjänsten Street View. Tjänsten är tillgänglig även på Google maps. Med hjälp av tjänsten kunde beslutsfattarna i Helsingfors t.ex. bekanta sig med de famösa stränderna i Östersundom.Google+ Followers