Vuorovaikutusraportti. Den 18 februari 2010


Helsingfors stadsplaneringsnämnd har på föredragningslistan för mötet den 18 februari ett ärende med rubriken "Karhusaaren tarkistetut suunnitteluperiaatteet". Uppdateringen av planeringsprinciperna innebär i praktiken främst att man inte explicit ställer upp som mål att planera för 2500 – 4000invånare, vilket även Osmo Soininvaara noterat i ett blogginlägg med rubriken "Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 18.2.2010". Till föredragningslistan har bifogats dokument med titlarna "Karhusaaren tarkistut suunniteluperiaatteet" och "Karhusaaren suunnitteluperiaatteiden vuorovaikutusraportti". I rapporten återges invånarrespons av bl.a. Anni Laakso, vars synunketer jag även återger nedan:


Me kuntalaiset äänestimme lähes 100 prosenttisesti Helsingin Östersundomin valtaushanketta vastaan. Päätös loukkaa perusoikeuttamme osallistua päätöksentekoon itseämme koskevissa asioissa. Lisäksi hanke selkeästi sotii lakia kuntien itsemääräämisoikeutta vastaan sekä myös kuntajakolain tarkoittamaa poikkeusta asian kiireellisyyttä ja yleistä etua vastaan. Hanke on mielestämme laiton. Tekin siis työskentelette järjestelmän hyväksi, joka harjoittaa kansalaisten perusoikeuksien sivuuttamista Helsingin taloudellisten intressien hyväksi, piittaamatta yhteisöstä ja ympäristöstä.


Annonmsen ovan med fastigheten på Björnsö har funnits en tid på MTV3: hemsida.



Igårdagens nummer av Helsingin uutiset ingår en artikel med rubriken "Sopiiko laaja aurinkosähkökokeilu Östersundomiin?"



Forststyrelsen har idag publicerat ett pressmeddelande med rubriken "Forststyrelsens utredning: Nationalpark ett bra alternativ för Sibbo storskog" ("Metsähallituksen selvitys: Kansallispuisto on hyvä vaihtoehto Sipoonkorpeen"). Flera andra pressmeddelanden har publicerats i anslutning till Forststyrelsens meddelande.


Google+ Followers