Bekant visa. Den 15 februari 2010

I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en ledarartikel med rubriken "Helsingin seutuun on investoitava". Visan är bekant från några år tillbaka i tiden:


Helsingin seutu on Suomen ainoa todellinen metropolialue, ja sen menestys ja hyvinvointi ovat riippuvaisia siitä, että alueelle pystytään rakentamaan toimiva ja kestävä joukkoliikennejärjestelmä.

Joukkoliikennejärjestelmä on kasvavalla ja kiinteytyvällä metropolialueella kuin verisuonisto. Ellei se toimi, tukkeutumat halvaannuttavat koko alueen. Myös muun Suomen kannalta metropolialueen toimivuus ja vetovoima ovat olennaisia asioita. ...

Joukkoliikennejärjestelmää kehitettäessä pitäisi tehdä kolme asiaa: metroverkkoa olisi jatkettava idässä Sipoon lounaisosiin, poikittaisliikennettä pitäisi kehittää, ja pääradan kuormitusta tulisi helpottaa.

Metron jatkaminen Mellunkylästä Östersundomiin liittyy Sipoon liitosalueen kaavoitukseen, mutta ratkaisulla on myös alueellinen ulottuvuutensa. Metron jatkeeksi sopisi hyvin junayhteys Porvooseen, joka myös tulee laskea Helsingin seudun kehyskuntiin.


Det skall bli intressant att ta del av utredningarna över de alternativa spårvägsbörbindelserna till Östersundom. Av någon anledning har de inte ännu publicerats.


Google+ Followers