Tar inte ställning. Den 6 februari 2010


I dagens nummer av Borgåbladet ingår en notis med rubriken "Naturaändring görs inte utan samtycke". I notisen noteras det att stadsplaneringsnämnden i Helsingfors på sitt möte i torsdags gjorde en ändring i föredragarens förslag till utlåtande.I föredragarens förslag till utlåtande kan man läsa följande:


Helsingin kaupunginhallitus on jo 22.9.2008 antamassaan lausunnossaan katsonut, että alueen suojelumääräyksiin ei ole tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia ennen tarkempia selvityksiä ja yleissuunnitelmaa, ja että maankäyttö tulee ratkaista alueen yleiskaavoituksen kautta.


Stadsplaneringsnämnden ersatte den ovan återgivna satsen med följande sats:


Tässä vaiheessa ei oteta kantaa Natura-alueen maankäytön muuttamiseen, eikä muuttaminen ole mahdollista ilman valtion ympäristöviranomaisten suostumusta.


Google+ Followers