Skeletocutis friata. Den 11 februari 2010


Borgåbladet har idag på eftermiddagen publicerat en artikel med rubriken "Hotad trädsvamp blev under cykelväg". När Helsingfors skulle bygga en lättrafikled längs Björnsö högg man ner klibbalar med världsunik trädsvamp, Skeletocutis friata. Till saken hör att alnarna ligger innanför Natura-området Kapellviken. I mitt inlägg "Nöjd Östersundombo. Den 5 januari 2010" berättade jag om en Östersundombo som var nöjd med annekteringen, eftersom Helsingfors till skillnad från Sibbo börjat bygga den aktuella lättrafikleden. På grund av misstaget med de fällda alnarna avbröts arbetet emellertid i januari. Alnarna ligger invid det område som stadsplaneringsnämnden i Helsingfosr inte vill freda. I inlägget "Metro över Borgarstrandsviken. Den 2 februari 2010" berättade jag att Osmo Soninvaara motsatte sig en naturskyddsområde med motiveringen att det skulle vara i vägen för den aktuella lättrafikleden. Med tanke på de sällsynta trädsvamparna torde det i varje fall ha varit bättre att man dragit cykelvägen på andra sidan om Björnsövägen. Bilden nedan är från Google Street View.Google+ Followers