Suunnittelukulttuuri. Den 24 februari 2010


I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en kort notis med rubriken "Österundomaffär godkändes". Hbl noterar dock att det slutliga beslutet tas av statsstyrelsen. Var fastigheten för den aktuella tomtaffären ligger framgår ur en karta som publicerats i dagens nummer av Helsingin Sanomat tillsammans med en artikel med rubriken "Helsinki virittelee kymmeniä maakauppoja Östersundomissa".I artikeln noteras det att "Kaupunki on saanut ostettua vasta noin 40 hehtaaria", men staden förhandlar om flera affärer:


Kaupunki neuvottelee eritoten niiden maanomistajien ja kuolinpesien kanssa, joiden maat ovat suunniteltujen Länsisalmen ja Salmenkallion metroasemien tuntumassa.

Vasta noin kolmasosa eli noin 1 000 hehtaaria Östersundomin maa-alueista on tällä erää Helsingin hallussa.

Sipoosta Helsinkiin liitetty alue on noin 2 500 hehtaarin suuruinen.

Kiinteistölautakunta päätti tiistaina 7,2 hehtaarin maakaupasta. Kovapohjaista metsämaata myynyt kuolinpesä sai siitä 1,6 miljoonaa euroa.

Yksi hehtaari maksoi runsaat 222 000 euroa.

"Maksettu hinta on aika korkea, koska se on sijainniltaan keskeinen paikka", myöntää kiinteistöviraston päällikkö Mikael Nordqvist. "Ydinalueet on hankittava kaupungille, jotta voidaan varmistaa rakentaminen."


Vad som inte säges om gårdagens beslut är att fastigheten på 7,2 hektar ligger i ett område som enligt Forststyrelsen bör förbli obebyggt efttersom det utgör en del av en ekologisk korridor. Motsvarande gäller i områden invid de "planerade" metrostationerna i Västersundom och Sundberg. I artikeln noteras det vidare att "Laajempi rakentaminen käynnistynee Östersundomissa vasta 2020-luvulla."


På den aktuella kartan har man för övrigt av någon anledning markerat även några vattenområden framför Björnsö, som Helsingfors erhållit i bytesaffärer med Sibbo kommun.I dagens Helsingin Sanomat ingår även en insändarartikel med rubriken "Metsähallitus kuuntelee ajatuksia Sipoonkorvesta". Jag citerar ur artikeln, som är undertecknad av Tiina Niikkonen Antti Below:


Metsähallitus on tehnyt ympäristöministeriön toimeksiannosta asiantuntijaselvityksen kansallispuiston perustamisedellytyksistä. Työhömme kuuluu sidosryhmien osallistaminen. Esittelimme selvitystä jo ennen sen luovuttamista ympäristöministeriölle muun muassa Helsingin, Vantaan ja Sipoon päättäjille, virkamiehille sekä alueen maanomistajille.

Selvityksemme perustana ovat luonnontieteellinen asiantuntemus, tieto Sipoonkorven virkistyskäyttötarpeista ja muut kansallispuistoille asetettavat kriteerit. Otimme huomioon muissa selvityksissä ja kaavoissa esitetyt lähtökohdat, kuten alueelle suunnitellut ekologiset käytävät. Nämä rakentamattomina säilytettävät, virkistyskäyttöön sopivat maa-alueet eivät siis olleet uusi esitys. Ne ovat jo Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa sekä Vantaan yleiskaavassa. Ekologisten käytävien toteutus ei riipu siitä, tuleeko alueelle kansallispuisto vai ei.
I dagens Helsingin Sanomat ingår ytterligare en insändarartikel med rubriken "Kansallispuisto ja Östersundomin rakentaminen sovitettavissa yhteen". Jag citerar ur artikeln, som är undertecknad av Kati Vierikko och Riku Eskelinen från Helsingin luonnonsuojeluyhdistys:


On valitettavaa, ettei Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa olla edelleenkään valmiita myöntämään Östersundomin luontoarvoja muusta kuin heidän itse määrittämistään lähtökohdista. Toivoisimme arkkitehdeilta löytyvän aitoa tahtoa kehittää aluetta siten, että Sipoonkorpi säilyy, ranta-alueet jätetään rakentamatta ja alueen joukkoliikenne toteutetaan ekologiset käytävät säilyttäen.

Metsähallituksen esitys on sopusoinnussa alueelle laaditun Itä-Uudenmaan maakuntakaavan osalta. Vaikka kaavaa ei vahvistettu Östersundomin osalta, voitaisiin alueen kaavoitus toteuttaa maakuntakaavan pohjalta.

Visanti oli huolissaan myös siitä, ettei metron jatkaminen itään kansallispuiston vuoksi toteutuisi. Alueelle ilmeisesti halutaan metro ja sen vuoksi 20 000–40 000 asukasta. Toivottavasti virastossa ei ole jo päätetty metrolinjauksen puolesta, vaikka raideliikenteen suunnittelu on vielä kesken. Kaupungin suunnittelu metron jatkamisen ehdoilla on huonoa politiikkaa. ...


Visanti ihmetteli, miksi Metsähallitus ei ole esittänyt suunnitelmiaan aikaisemmin. Sen sijaan, että Metsähallitus olisi aloittanut kabinettikeskustelun Helsingin kanssa, se päätti avoimuuden nimissä esitellä hankettaan kaikille samaan aikaan. Ehkä kaikki eivät harrasta samanlaista suunnittelukulttuuria kuin Helsingissä on ollut tapana.

Helsinki ei voi väittää, että se olisi ollut avoin omissa suunnitelmissaan, kun se taannoin toi kaupunginvaltuustoon Sipoon alueen liittämisen osaksi Helsinkiä.

Jarmo Nieminen (obunden/saml), som är medlem Helsingfors stadsfullmäktige, har den 21 februari skrivit ett blogginlägg med rubriken "Sipoonkorven–Länsisalmen-Östersundomin-kiista".


Riksdagsledamot Timo Juurikkala har den 22 februari skrivit ett blogginlägg med rubriken "Helsinki marttyyrina".

Idag ordnar riksdagens miljö- och naturgrupp seminariet Sipoonkorven kansallispuisto – nyt!


Jacobs Södermans anförande vid ovannämnda seminarium har publicerats på Södermans webbplats under rubriken "Söderman vaatii Sipoonkorven kansallispuiston rajojen vahvistamista". Se även ställningstagandet "Söderman kräver att gränserna för nationalparken i Sibbo storskog fastställs".

Google+ Followers