Metro eller snabbspårvagn? Den 12 februari 2010


Helsingfors stadsplaneringskontor har idag publicerat en informationstidning med titeln "Kaupunkisuunnittelu 1/2010". I tidningen talas det om både "Mellunmäen renessanssi" och "Esikaupunkien renessanssi". I ledarartikeln skriver Tuomas Rajajärvi även om Östersundom:


Itäisen Helsingin tulevaisuuteen tulee vaikuttamaan merkittävällä tavalla se, että Helsinki laajeni itään vuoden 2009 alusta. Sipoosta liitettyjen alueiden maankäyttöä suunnittelee Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Östersundom-projekti. Tähän liittyen selvitetään tällä hetkellä esimerkiksi tapoja, joilla raideliikennettä voidaan jatkaa kohti itää.


I tidningen finns även en artikel med rubriken "Metro eller snabbspårvagn?", som handlar om spårvägsalternativen för Östersundom. Motsvarande finskspråkiga artikel har rubriken "Metrolla vai pikaratikalla?" I artikeln kan man bl.a. läsa att "Under höstens lopp sållas de två bästa alternativen fram och deras genomförbarhet och kostnader utreds i närmare detalj." Artikeln är alltså gammal redan då den publiceras och medför ingenting nytt.

I dagens nummer Borgåbladet ingår artikeln "Hotad trädsvamp under cykelväg" ("Hotad trädsvamp blev under cykelväg"), som jag skrev om i gårdagens inlägg.Google+ Followers