Metro över Borgarstrandsviken. Den 2 februari 2010


Osmo Soininvaara har igår kväll skrivit ett blogginlägg med rubriken "Kaupunkisuunnittelulautakunnan lista 4.2.2010", där han kommenterar förslaget till att grunda ett naturskyddsområde innanför Natura-området Kapellviken. (Se "Kapellviken-Karlvik. Den 28 januari 2010".) Jag återger här en del av Soininvaaras inlägg:


Lausunto luonnonsuojelualueen perustamisesta Itäsalmeen

Päydältä. Hankala asia. Natura-alueita pitäisi tietysti suojella, mutta nyt ympäristökeskus rientää perustamaan suojelualueen ja päättämään sen rajauksesta ennen kuin maankäytöstä on hajuakaan. Vähintä mitä voisi vaatia on siirtää suojelualueen rajaa niin, että suunniteltu kevyenliikenteen väylä Karhusaareen voitaisiin rakentaa siirtämättä koko tietä paikasta toiseen.


Bekymret för lättrafikleden är sökt. I princip kunde lättrafikleden gå på den östra sidan om vägen istället för den västra, ifall det tänkta naturskyddsområdet mot förmoden skulle stå i vägen. Några utredningar över metro- och snabbspårvägsförbindelser till Östersundom finns inte på föredragningslistan, fastän utredningarna borde ha varit färdiga senaste månad. I väntan på rapporterna har jag plockat fram några detaljer ur Matti Visantis presentation "Östersundom- projektin haasteita" från augusti. (Se "Storskogen eller Natura? Den 3 september 2009".) Om metrobanan förlängs från Nordsjö, behöver den inte gå i tunnel genom Labbacka.I Visantis presentation finns en bild där metron går på bro över Nordsjö hamn och vidare över Borgarstrandsviken mot Kantarnäsberget. Detta metroalternativ torde förutsätta massiv bebyggelse söder om Gamla Borgåvägen.Alternativet en metrolinje från Norsdjö innebär ett direkt hot mot Natura-områdena. I Visantis presentation finns ett förslag att bygga för hela 10 000 invånare i området "Sundberg" och dessutom för 2 500 i Husö. Här har inte bara Natura-området Kapellviken offrats, utan hela Natura 2000-området Svarta backens lund-Östersundom fågelvatten (FI100065) exploateras.Borgåbladet har publicerat en text med rubriken "Flygplatsens rättaplats är Malm". I en förkortad webbversion av artikeln ("Aktivister arbetar för Malms flygplats") säger aktivisten Raine Haikarainem, som vill bevara flygplatsen i Malm, att det inte behövs mera tomtmark i Helsingfors, inte "åtminstone efter det att Helsingfors tog hand om sydvästra Sibbo".


Google+ Followers