Tummen ner. Den 5 februari 2010


Osmo Soininvaara skrev igår ett blogginlägg med rubriken "Kaupunkisuunnittelulautakunta 4.2.2010". I inlägget berättar Soininvaara att stadsplaneringsnämnden enhälligt godkände ett förslag till utlåtande om förslaget att freda en del av Natura-området Kallviken. Stadsplaneringsnämnden är alltså emot förslaget på att freda ett område. (Se "Tummen ner och upp. Den 3 februari 2010" och "Kapellviken-Karlvik. Den 28 januari 2010".) Soininvaara skriver dock att "Tässä ei ole mitään tekemistä Natura-alueen kanssa."


Google+ Followers