Dela. Den 13 februari 2010


I inägget "Sipoonkorven kansallispuisto – nyt! Den 29 januari 2010" skrev jag om Forststyrelsens pressmeddelande med rubriken "Sipoonkorpi merkittävä luontokohde pääkaupunkiseudun retkeilijöille - kävijätutkimus julkaistu".Meddelandet och den aktuella undersökningen har föranlett ett flertal artiklar, senast en artikel med rubriken "Retkeilijät suunnistavat mielellään Sipoonkorpeen" i Sipoon Sanomat.


I ett sent skede publicerades en tilläggslista för Helsingfors stadsplaneringsnämnds möte i torsdags. På tilläggslistan finns ett enda ärende med rubriken "Östersundomin osayleiskaava-alueella tuotettavan aurinkosähkön käyttösovellutuksiin liittyvän esiselvityksen tilaus". Inte speciellt överraskande godkände stadsplaneringsnämnden förslaget i enlighet med föredragningslistan. I själva verket fanns utredningen redan från tidigare med på stadsplaneringskontorets förteckning över "kommande" utredningar. Utredningen skall ses mot bakgrunden av att Helsingfors inte planerar att utvidga stadens fjärrvärmenät till Östersundom, eftersom området ligger allt för isolerat från det övriga Helsingfors.En del läsare torde läsa inlägg på denna blogg via Facebook. Jag delar inte aktivt mina inlägg på Facebook, utan de delas automatiskt med större eller mindre fördröjning. Torsdagens inlägg delades först samtidigt eller efter fredagens inlägg. Bilden som syns på sidan Nyheter på Facebook laddas inte alltid direkt. Det kan därför vara skäl att ladda om sidan en gång, om man läser mina inlägg på Facebook. Det går även att dela vidare inläggen eller "anteckningarna" på Facebook.Nya inlägg syns inte heller alltid omedelbart på sidan "Fallet Sibbo", eftersom denna sida uppdateras manuellt.


Google+ Followers