Tummen ner och upp. Den 3 februari 2010

I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "artikel lär få tummen ned". Det är Helsingfors stadsplaneringsnämnd som på sitt möte i morgon torde visa tummen ned för naturskyddsområde i Östersundom. (Klicka på bilden ovan.) Miljönämnden i Helsingfors har däremot tagit sällning för ett fredande av det aktuella området. I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "Kapellvikenin eteläosan rauhoitus etenee".

Magma har tillsammans med Kommunförbundet gett ut en rapport med namnet "Det svenska i Finland 2030". Även här nämns annekteringen som ett exempel på en strukturförändring där det har varit svårt att försvara det svenska språket. Projektet har letts av Kristina Wikberg på Kommunförbundet. Månne hon är medveten om Kommunförbundets centrala roll i fallet Sibbo?Google+ Followers