Teknisteti mahdotonta. Den 23 februari 2010


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Vantaa tukee kansallispuistoa Sipoonkorpeen". Jag citerar ur artikeln:


Vantaan kaakkoisosien Länsimäki ja Hakunila sijaitsevat aivan Vantaalta Helsingille luovutetun Västerkullan kiilan naapurissa. Jos Helsinki alkaa rakentaa voimakkaasti entisessä Sipoossa, kasvavat Vantaan paineet kaavoittaa Länsimäkeen ja Hakunilaan lisää asuntoja. Myös metrolinjaus saattaisi tulevaisuudessa kulkea Vantaalle, jos asuntoja rakennetaan tiheästi.

Vantaan tulevaisuuden suunnitelmat Länsimäessä ja Hakunilassa odottavat Helsingin päätöstä siitä, kulkeeko Sipoonkorpeen metro vai pikaraitiovaunu.

Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen (kok) ei halua sulkea mitään vaihtoehtoa pois Vantaan kaakkoisosien kehittämisessä. "Meidän yleiskaavassa on varauduttu metroon, mutta silloin kyllä annettiin ymmärtää, että se on teknisesti mahdotonta vetää sitä sinne", Mäkinen sanoo.


Metrolinjen från Mellungsbacka till Västersundom finns inte alls utritad i generalplanen för Vanda. Efter långa och hårda påtryckningar från Helsingfors ritade man dock ut en pil som markerar en möjlig förlängning av metrolinjen, men förlängningen kunde lika väl motsvara metrolinjen till Håkansböle, som finns med i landskapsplanen för Nyland. Vanda och alldeles speciellt Tapani Mäkinen stödde på olika sätt Helsingfors strävan att utvidga Helsingfors österut. Nu säger Mäkinen att Vanda låtit förstå att Vanda betraktat den aktuella sträckningen för metron som en teknisk omöjlighet, fastän metron var huvudargumentet för hela utvidgningen.I dagens nummer av Helsingin sanomat ingår även en debattartikel av Esa Härmälä. I artikeln, som har rubriken "Helsinki kohtaa maaseudun suojelutodellisuuden Sipoonkorvessa", frågar sig Härmälä bl.a. "Mitä tekee asuntoministeri Jan Vapaavuori, joka oli keskeinen voima Sipoon kyseisten alueiden liittämisessä Helsinkiin?"I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Oklart om planer för Östersundom". Artikeln baserar sig delvis på texter i lördagens nummer av Helsingin Sanomat. (Se Östersundomin Länsisalmi. Den 20 februari 2010.) Liksom Helsingin Sanomat tyck Borgåbladet inte inse att det aktuella området i Västersundom inte ingår i inkorporeringsområdet och alltså fortfarande hör till Vanda. Borgåbladet lyfter även fram miljöministeriets (Jan Vapaavuoris?) beslut att inte fasställa landskapsplanen för Östra Nyland för Östersundoma del. I artikeln nämner landskapsdirektör Jaakko Mikkola två alternativa möjliga planer som nu kanske gäller: den gamla regionplanen eller den tio år gamla etapplandslkapsplanen. Miljöministeriets (och bostadsministerns) agerande gällande landskapsplanen behandlas även i ledarartikeln, som har rubriken "Metropolpolitiken visar sig i sino prydno".I dagens nummer av Huvudstadsbladet ingår en text med rubriken "Dyr tomt i Östersundom". Artikeln handlar om förslaget att köpa fastigheten Silasskog, som jag skrev om i inlägget Kakan. Den 21 februari 2010. Hbl låter förstå att priset är högt. Vad som dock inte nämns är att fastigheten hör till ett område som enligt Forststyrelsens utredning bör förbli en del av en ekologisk korridor och därmed obebyggd.De gröna i Helsingfors har för några dagar sedan på Twitter låtit förstå att "Helsingin Vihreiden ajama Sipoonkorven kansallispuisto etenee." Nationalparken framåtskrider, men det är minsann inte De gröna i Helsingfors som är initiativtagare. En annan sak är att Osmo Soininvaara och Otto Lehtipuu lyckades lura De gröna i Vanda att stöda inkorporeringen mot löften om en nationalpark.


Helsingfors stadsstyrelse bordlade igår på förslag av Laura Räty (saml) ärendet om Stadens utlåtande om förslaget på att grunda ett naturskyddsområde invid fågelvikarna Kapellviken-Karlvik.


Google+ Followers