Från inlandet till kusten. Den 19 februari 2010


Ordförande för Östra-Nylands landskapsstyrelse Christel Liljeström skrev igår ett blogginlägg där hon kommenterar (det begränsade) fastställandet av landskapsplanen. Liljeström antyder att miljöministeriet och bostadsminister Jan Vapaavuori pantat på fastställandet tills förhandlingarna och beslutet om en fusion av landskapsförbunden var klart. Jag citerar:


Att minister Vapaavuori inte fastställde hela landskapsplanen för Östra Nyland, var inte helt oväntat. Att den annekterade delen blev ofastställd förvånar inte mig. Med de planebeteckningarna skulle Helsingfors inte ha kunnat fortsätta med sina massiva planer på tillbyggnad i området. I förslaget till landskapsplan var skyddet för Storskogen noterat.


När Liljeström skrev sitt inlägg torde Forsstyrelsen inte ännu ha publicerat sitt pressmeddelande "Forststyrelsens utredning: Nationalpark ett bra alternativ för Sibbo storskog". Utöver pressmeddelandet publicerade Forsstyrelsen rapporten "Metsähallituksen selvitys Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä" och en sammanfattning (även på finska) "Nationalpark av Sibbo storskog? – områdets naturskydd och rekreationsbruk i framtiden". I rapporten ingår en karta som visar hur ett skydd av Sibbo storskog och ekologiska korridorer till kusten noterats i (den inte fasställda) lansskapsplanen. (Se kartan ovan.)I sin rapport presenterar Forsstyrelsen tre olika alternativ för en nationalpark samt ett nollalternativ enligt vilken området beskyddas som separata områden. I samtliga alternativ är sträcker sig området som skall skyddas till så väl Kapellviken som Borgarstrandsviken och Svarta backen. Fågelvikarna presenteras rent av som en del av Sibbo storskog. I sammandraget kan man läsa att "Om nationalparken omfattade kommunernas skyddsområden ända till havet, skulle Sibbo storskogs nationalpark vara den enda nationalparken i vårt land som sträcker sig från inlandet till kusten."


Trots att Forststyrelsen har en inkluderande syn på Sibbo storskog publicerade Finlands naturskyddsförbund genast igår ett pressmeddelande med rubriken "Sipoonkorven kansallispuisto perustettava Metsähallituksen esitystä laajempana". Natur och miljö publicerade för sin del ett pressmeddelande med rubriken "Nationalparken Sibbo storskog bör bli större än Forststyrelsen föreslår". Riksdagsledamot Timo Juurikkala (grön) från Vanda gav igen ut ett pressmeddelande med ubriken "Östersundomin Natura-alueet mukaan perustettavaan Sipoonkorven kansallispuistoon". Jurrikkalas meddelande är intressant med tanke på att han var en central förhandlingspartner då De gröna i Vanda i juni 2006 lovade stöda Helsingfors initiativ till ändring i kommunindelningen.Ovannämnda pressmeddelande fick stor medieuppmärksamhet redan igår. Helsingin Sanomat publicerade en artikel med rubriken "Järjestöt vaativat lakia Sipoonkorven kansallispuistosta vielä tänä vuonna". Tillsammans med artikeln publicerade Helsingin Sanomat en karta som kanske inte är riktigt up to date. Yle publicerade en artikel med rubriken "Forststyrelsen vill att Sibbo storskog blir nationalpark" och en annan med rubriken "Sipoonkorven kansallispuisto yhä lähempänä toteutumistaan". Hufvudstadsbladet publicerade en text med rubriken "Forststyrelsen för nationalpark i Sibbo". Borgåbladet publicerade en text med rubriken "Forststyrelsen för nationalpark".


Huvudartikeln i dagens nummer av Borgåbladet har rubriken "Forststyrelsen för nationalpark i Storskogen".Borgåbladet har ytterligare publicerat artiklar med rubrikerna "Fyra alternativ" och "'Planeringen måste starta genast'".I Borgåbladet ingår ytterligare texter med rubrikerna "'Hätingträsk och Husö måste tas med'" och "'Beslutet brådskar'".Hufvudstadsbladet har publicerat en artikel med rubriken "Trycket på Sibbo storskog ökar"."Kansallispuisto maalta merelle" är rubriken på en helsidesartikel i dagens nummer av Helsingin Sanomat.
På paradsidan lyder rubriken "Sipoonkorven kansallispuisto etenee".


Med artikeln ingår en karta som motsvarar översiktskartan i Forsstyrelsens rapport.Google+ Followers