Fördröjs med ett par årtionden. Den 8 september 2010

Rakennuslehti publicerade i måndags en text med rubriken "Matti Harjuniemi rakentaisi itämetron mahdollisimman pian". Jag återger här början av texten:


Helsingistä Sipooseen päätyvä niin sanottu itämetro olisi Rakennusliiton puheenjohtajan Matti Harjuniemen mukaan järkevää rakentaa mahdollisimman pian länsimetron rakentamisen jatkeena. Harjuniemen mukaan varmuus itämetrosta vauhdittaisi myös maan jalostumista asuinrakentamiseen.

"Sen sijaan itämetroa ollaan lykkäämässä jopa kahden vuosikymmenen taakse. Samalla lykkäytyisi Sipoon suunnan kehittyminen asuinalueeksi, josta on ympäristöystävällinen yhteys muuhun pääkaupunkiseutuun."


Vem är det som säger att östmetron fördröjs med ett par årtionden? Det är väl sånt man inte säger i offentligheten. Matti Harjuniemi är knappast felinformerad. Däremot torde man inte skjuta fram den gemensamma generalplanen för Storöstersundom. Då planerna är färdiga och godkända kan Helsingfors inleda utvidgningen av "den samanhängande stadsstrukturen" genom att bygga till på Björnsö och bygga nya villaområden på Husö. Några andra konkreta planer torde man inte ha i Helsingfors. Det kan vara på sin plats att notera att Helsingfors tidigare biträdande stadsdirektör med ansvar för stadsplaneringen Pekka Korpinen dagens efter Helsingfors initiativ till ändringen i kommunindelningen på Hbl:s svar om stadens planer för sydvästra Sibbo inte hade någonting annat att komma med än följande:


Husö har vi funderat över, där borde man bygga på samma sätt som i Björnsö idag.


Till skillnad från andra medier har Borgåbladet nu faktiskt noterat att "Planeringen av Östersundom bodlades" av Helsingfors stadsstyrels. Borgåbladet noterar i artikeln i dagens tidning bl.a. att Helsingfors stadsfullmäktige torde behandla det aktuella ärendet den 6 oktober.


Google+ Followers