4 000 kvm råmark. Den 18 september 2010


I gårdagens nummer av Borgåbladet ingår artikeln "Markpriset får inte skena iväg" (klicka på länken istället för på bilden), som jag redan kommenterat i inlägget "Klarsignal. Den 16 september 2010". Här skriver Bbl bl.a. att "I och med att regeringen godkände annekteringen gav den samtidigt klarsignal för en utvidgning av metropolen österut." Sambandet mellan tillväxtivern i Sibbo och statsrådets "klarsignal" är dock högst komplext. Utvidgningen av "metropolen" och en utvidgning av Helsingfors stad är att börja med två skilda saker. Själv ser jag gärna att markpriserna skenar iväg, ifall det kan dämpa tillväxthysterin. Tyvärr lockar de höga markpriserna samtidigt Helsingfors stad att exploatera mark som ägs av staden från förut, fastän de aktuella områdena inte lämpar sig för bebyggelse.Helsingfors har inte alls råd att punga ut med stora summor för råmark, men man betalar ett överpris för enskilda små tomter. På föredragningslistan för Helsingfors stadsplaneringsnämnds möte nästa vecka ingår ett förslag om att staden skall köpa en halv fastighet på sammanlagt 4 000 kvadratmeter. Det föreslagna priset är 85 000 euro eller 21,25 €/kvm. Några andra markaffärer i Östersundom behandlar fastighetsnämnden inte denna gång.
Jag har på denna blogg tidigare kommenterat behovet av en grundlagsdomstol. (Se bl.a. "Sakkunniga domare. Den 14 juli 2009" och "Varför jävade sig inte Harjula? Den 14 febuari 2010".) Ledaren i gårdagens nummer av Borgåbladet har rubriken "Finland behöver en grundlagsdomstol". Du missade väl inte artikeln "'Fakta hemlighölls i metrofråga'"?Google+ Followers