Kivituhka. Den 25 september 2010


I det strålande septembervädret gjorde jag en cykeltur till Husö och den yttersta udden, som förstörts av Helsingfors iddrottsverks projekt. (Se "Väliaikainen uimaranta. Den 20 september 2010".) Arbetet, som saknar tillstånd för miljöåtgärd, har fortsatt under den gångna veckan. Speciellt har man brett ut fingrus (kivituhka) och jämnat vägytan med vält. Byggarbetet har även fortsatt på vändplatsen invid den gamla stenbryggan. Platsen ser om möjligt ännu värre ut än för en vecka sedan.
I planerna ingår ett par papperskorgar. De kunde redan ha behövts för vägarbetarnas kaffemuggar.
Var vattenröret och rören för elkablar slutar kan man inte se. Vad vattenröret och de möjliga elkablarna skall behövas till är svårt att säga. En planerad toalett modell Bajamaja kan faktiskt förutsätta antingen en serviceväg eller servicebrygga, men knappast kranvatten. Några duschar finns inte med i planerna.I dokumentet "Natura-arvioinnin tarveharkinta" heter det att "Vanha rantaa pitkin kulkeva kapeampi polkuyhteys säilytetään entisellään", men enligt ritningarna för den "tillfälliga simstranden" skall även den gamla stigen "förstärkas" med fingrus.
På parkeringsplatsen invid Husö gård i andra ändan av den över en kilometer långa "räddningsvägen" fanns förutom en grävmaskin och en vält även en asfaltmaskin.

I föredragningslistan för Helsingfors byggnadsnämnds möte nästa vecka ingår ett ärende som gäller en ansökan om tillstånd för miljöåtgärd i anslutning till en planerad utvidgning av Winbergs småbåtshamn på Björnsö. Enligt föredragandens och byggnadskontorets förslag beviljas undantag. För vattenområdet invid råder byggnadsförbud, men det aktuella landområdet hör till de få områden i stordistriktetet Östersundom där det inte råder byggnadsförbud. Jag finner det anmärkningsvärt att det faktiskt inte råder byggnadsförbud på denna del av Björnsö som föreslagits bli centrumområde.På kartan nedan över områden för byggnadsförbud syns förutom Björnsö även Husö, men Husö syns dåligt eftersom det råder byggnadsförbud på hela Husö.


Google+ Followers