Utredningar mörklades. Den 3 september 2010


Apu publicerade igår på tidningens webbplats en artikel med rubriken "Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto pimitti itämetroon liittyviä laskelmia?" Jag citerar här ur artikeln.


Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi viime viikolla kokouksessaan niin sanotun Östersundomin työohjelman, joka tarkoittaa suunnitelmaa siitä kuinka alue tullaan kaavoittamaan. Vasta hyväksymisen jälkeen on paljastunut, että kaupunkisuunnitteluvirasto on jättänyt esittämättä lautakunnan poliitikoille kaksi keskeistä selvitystä, joiden laskelmat vaikuttavat oleellisesti käsitykseen metron kannattavuudesta. Nämä selvitykset ovat metron esiselvitys ja raitiotien esiselvitys. Selvitysten päivämääristä näkee, että ne ovat valmistuneet jo tämän vuoden helmikuussa.

Apu tavoitti kolme kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsentä. Heistä kukaan ei ollut nähnyt selvityksiä päätöstä tehdessään. Selvitykset ilmestyivät Helsingin kaupungin sivuille vasta eilen – sen jälkeen, kun kaupunkisuunnittelulautakunta oli jo tehnyt tärkeän päätöksensä.

Lautakunnan hyväksymä Östersundomin työohjelma on merkittävä askel kohti metroa. Siinä lukee esimerkiksi (sivulla kuusi): ”Alueen joukkoliikenteen perusratkaisuna tulee olemaan metro”.

Lautakunnan varapuheenjohtaja Osmo Soininvaara (vihr) on hyvin hämmentynyt siitä, että kaupunkisuunnitteluvirasto ei toimittanut lautakunnalle kahta keskeistä selvitystä.

Här ger Tuomas Rajajärvi en ny motivering till att utredningarna inte tidigare varit offentliga:


Rajajärven mukaan selvitykset eivät olleet aiemmin julkisia, koska ne olivat osa työtä, jossa Östersundomin liikennejärjestelyistä tehtiin niin sanottuja rakennevaihtoehtoja.

Vad är det? Jag förstår inte. Statspatsplaneringskontoret hade inte behövt publicera utredningarna på Internet, men man borde ha låtit medlemmarna i stadsplaneringsnämnden och andra som så begärt få se dokumenten. Nu hemlighölls utredningarna för de förtroendevalda, som endast utanför protokollet fick ta del av valda delar ur utredningarna. Om utredningarna inte tidigare varit offentliga, så är det även synnerligt problematiskt att man läckt ut delar av utredningen till Helsingin Sanomat.


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en text med rubriken "Apu: Östersundomin itämetroselvitys pimitettiin poliitikoilta" och underrubriken "Virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi kiistää pimityksen". På tidningens webbplats publicerades igår kväll en text med rubriken
"Virastopäällikkö kiistää pimittäneensä itämetrolaskelmia". Tidigare på dagen hade tidningen publicerat FNB:s notis under rubriken "Apu: Keskeisiä itämetrolaskelmia jätetty pimentoon".Apus nyhet förmedlades igår även av bl.a. Nelonen

och MTV3.

Borgåbladet publicerade igår kväll en artikel med rubriken "'Fakta hemlighölls i metrofråga'". I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår FNB:s notis under rubriken "Apu: Metroplaner mörkades".Att döma av en kommentar på Osmo Soinvaaras blogg hade Soininvaara ännu inte ännu igår på morgonen insett att den aktuella "mutkametron" finns med redan i metroutredningen "Itämetron esiselvitys" från februari. (Jfr "Östersundomin selvitykset. Den 30 augusti 2010".) Detta är anmärkningsvärt med tanke på Soininvaaras aktuella uttalanden i Apu och Helsingin Sanomat. Timo Pyyluoma kommenterade Soininvaara på samma blogg.
Helsingfors naturskyddsförening gav igår efter klockan fyra ut ett pressmeddelande, som jag återger här i sin helhet.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys tiedottaa 2.9.2010

VALTA ÖSTERSUNDOMIN YLEISKAAVASTA KUULUU ASUKKAILLE JA VALTUUSTOILLE

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) arvostelee Helsingin kaupunkia suunnitteluaineiston salailusta ja vallan keskittämisestä Östersundomin kaavoituksessa. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ei ole julkaissut jo tammikuussa valmistuneita Östersundomin pikaraitiotie- ja metrovaihtoehdoista tehtyjä selvityksiä. Asiakirjoja ei ole annettu edes keskeisten lautakuntien jäsenille, pyynnöistä huolimatta. Ne saatiin julki vasta nyt – kansalaisten tekemien painostustoimien ansiosta. Ennen kaikkea kaupungin tulee julkaista liikennesuunnitelmien pohjana käytettävä rakentamissuunnitelma; siis minne rakennetaan ja kuinka paljon. Tämä on olennainen tieto, jotta kansalaisten on ylipäätään mahdollista arvioida liikennesuunnitelmia.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) arvostelee Helsingin kaupunkia suunnitteluaineiston salailusta ja vallan keskittämisestä Östersundomin kaavoituksessa. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ei julkaissut eikä antanut jo tammikuussa valmistuneita Östersundomin pikaraitiotie- ja metrovaihtoehdoista tehtyjä selvityksiä edes keskeisten lautakuntien jäsenille, pyynnöistä huolimatta. Ne saatiin julki vasta nyt, kansalaisten painostuksen jälkeen.

Julkisuuslaki korostaa kansalaisten ja yhteisöjen mahdollisuutta osallistua julkiseen keskusteluun, nähdä kuntien keskeiset dokumentit ja vaikuttaa päätöksiin. Yhdistyksen mielestä on valitettavaa, ettei Helsinki noudata lain henkeä eikä ole tuonut kaikkia suunnitteluun liittyviä selvityksiä tasapuolisesti esille.

Yhdistys ei myöskään hyväksy suunnittelun kiireellistä aikataulua. Yhteisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee lausuttavaksi vasta syksyllä, jolloin yleiskaavaluonnosta Östersundomin osalta on jo valmisteltu pitkälle, sillä sen on esitetty valmistuvan syksyllä 2010. Kaavaehdotuksen pitäisi valmistua ja tulla valtuustojen käsiteltäväksi vuoden 2012 aikana. ”Missä vaiheessa asukkaiden ja muiden toimijoiden mielipiteet huomioidaan, jos suunnitelmat on jo tehty. Turha kiire pilaa koko hankkeen", Helsyn puheenjohtaja Kati Vierikko harmittelee.

Elokuun lopulla tiedotusvälineissä annettiin ymmärtää, että Östersundomiin ja sen naapurialueille Vantaalle ja Sipooseen suunnitellaan rakennettavaksi 50 000 - 80 000 asukkaan taajamaa, jonka liikenne perustuisi metroon. ”Raideliikennevaihtoehtoa ei ole vielä ratkaistu yhdessäkään kunnan luottamuselimessä ja julkisuuteen olisi pitänyt tuoda molemmat raideliikenneselvitykset heti niiden valmistuttua”, Vierikko huomauttaa. Ratkaisematta on myös Sipoonkorven kansallispuiston rajaus ja pinta-ala.

Helsy ei pidä demokratian kannalta hyvänä esitystä keskittää valta Östersundomin ja siihen liittyvien Vantaan ja Sipoon lähialueiden suunnittelussa kolmelle virkamiehelle. Kolmen kunnan valtuustot pääsevät päättämään ainoastaan yleiskaavaehdotuksesta.

"Vallan siirtäminen lautakunnilta ja valtuustoilta virkamiesvetoiselle työryhmälle loukkaa syvästi kunnallisen demokratian periaatteita. Östersundom on erittäin suuri hanke, jonka yleiskaavasta päättäminen on hajautettava kuntien luottamuselimiin", toteaa Helsyn hallituksen jäsen, dosentti Sirkku Manninen.

LISÄTIEDOT:
- Kati Vierikko, Helsyn puheenjohtaja, 040 737 2298
- Sirkku Manninen, Helsyn hallituksen jäsen, 040 563 1546


Google+ Followers