Beslut på en halv miljard. Den 14 september 2010

I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "Helsinki kutsuu naapureitaan Östersundomin suunnitteluun". I notisen kan man läsa att "Alustavissa hahmotelmissa Östersundomiin tulee 50 000–80 000 asukkaan asuinalue Mellunmäestä lähtevän niin sanotun itämetron varaan." Hufvudstadsbladet har däremot publicerat en notis med rubriken "Snabbspårvagn 
till Östersundom?" Här hävdas det att "Stadsstyrelsen i Helsingfors beslöt i går kväll att också utreda vad det kostar att bygga en snabbspårvägslinje till Östersundom."

Båda tidningarna förefaller här att missa. Formellt har väl Helsingin Sanomat rätt, eftersom stadsstyrelsen godkände bilagan "Osallistumis- ja arviointisuunnitelma" som grund för planeringen. Här heter det att "Alueen joukkoliikenteen perusratkaisuna tulee olemaan Mellunmäestä jatkuva metro ja siihen liittyvä bussiliityntälinjasto". (Se "Samalla kaupunginhallitus päättänee esittää, että ... Den 13 september 2010".)Hbl missar så till vida att kostnaderna för snabbspårvägsalternativen redan är beräknade och med säkerhet uppgår till endast en bråkdel av kostnaderna för metroalternativet (543 miljoner euro inklusive 10 % för oförutsägbara extra kostnader men utan kostnaderna för avsnittet Östersundom-Majvik). Kostnaderna för att bygga en eller två snabbspårvagnslinjer är av storleksordningen hundra miljoner euro, dvs en femte del av kostnaderna för metrolinjen. Beslutet att välja metroalternativet som utgångspunkt för planeringen togs på tjänstemannanivå innan de förtroendevalda (åtminstone officiellt) hade fått ta del av utredningarna och de beräknade kostnaderna.Helsingfors stad gav igår på kvällen ut ett beslutsmeddelandet enligt vilken det aktuella ärendet antagits i enlighet med förslaget.Emellertid hade själva förslaget ändrats, så att man tillfogat satsen "Suunnittelussa tutkitaan sekä metroon että pikaraitiotiehen perustuvat kaupunkirakenteet."Antero Alku (c), som senaste period var suppleant i stadsplaneringsnämnden och som regelbundet ersatte Laura Kolbe, kommenterade tillägget och hela ärendet i går kväll i en diskussionsinlägg på Internet.

Jag citerar Alku:

Pikkuisen tässä täytyy helsinkiläisenä ihmetellä, kenellä on valtuudet tehdä tällaisia puolen miljardin euron suuruisia päätöksiä, kun niitä ei tee valtuusto eikä kaupunginhallitus, koska kumpikaan ei ollut tuon sivun julkaisupäivänä edes käsitellyt tällaista asiaa.

Google+ Followers