Långören. Den 26 september 2010


Östersundomprojektet har gett möjligheter till akademiska studier. Ett i mängden är Essi Wallenius diplomarbete "Asumista saaressa - Suunnitelma Helsingin Långöreniin", som är daterat 21.04.2010. Diplomarbetet, som är gjort vid Tampereen teknillinen yliopisto, skulle kunna avfärdas som en akademisk övning utan verklighetsanknytning, ifall Wallenius inte samarbetat med Helsingfors stadsplaneringskontor, som försett henne med material, som delvis inte varit tillgängligt för allmänheten. På bilden ovan syns förutom Långören Torpviken och Husö, där Helsingfors idrottsverk har byggt den kontroversiella "räddningsvägen" invid Natura 2000 området.


Simstranden på Husö syns även på en karta i Wallenius arbete. Det handlar här eventuellt om den färdiga inofficiella simstranden, som idrottsverket har ansökt om att få bygga om till en "tillfällig simstrand". Alternativet är att Wallenius före andra informerats om planerna på en "tillfällig simstrand".Åtminstone när det gäller alternativen för metro har Wallenius haft tillgång till opublicerad information. Mutkametro-alternativet finns redan med som en utgångspunkt för Wallenius arbete. Här finns å andra sidan även en alternativ linje från Nordsjö. Dessutom stämmer placeringen av metrostationer inte helt överens med det valda alternativet för metro.
Jag noterar för övrigt att gränsen för inkorporeringsområdet på kartorna i Wallenius arbete, liksom i metroutredningen, följer Österledens gamla sträckning, i överensstämmelse med inrikesministeriets tolkning av statrådets Sibbobeslut.
Busslinjerna i Wallenius arbete stämmer till skillnad från metrolinjen inte alls överens med de aktuella planerna för en linje för matartrafik från Husö via Björnsö och Björkudden till Zachrisbacken.I Wallenius arbete ingår en karta över Natura-områdena och Sibbo storskog. Ur kartan framgår tydligt hur Långören ligger inklämt innanför Natura-området. Natura 2000 uppmärksammas ganska mycket i arbetet, men Wallenius kommer fram till en enkel lösning:


Aluetta sivuavaa Natura-aluetta ei poisteta, mutta hoidetaan ja siistitään asianmukaisella tavalla.

Någon större hänsyn till bestämmelserna om skydd av Natura 2000-områden tar Wallenius dock inte.


Google+ Followers