Helsinki hoputtaa, muut toppuuttelevat. Den 19 september 2010


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Metro kiilaa kehäteiden ohi". Rubriken stämmer dåligt överens med resultatet från Helsingin Sanomats förfrågning, för i Helsingfors grannkommuner har man helt andra prioriteringar, speciellt när det gäller östmetron. Jag citerar:


HS:n kyselyssä kaupunkien painotukset tulivat selviksi.

Espoolaisille tärkeä on länsimetron jatko Kivenlahteen asti, helsinkiläisille metron tai pikaraitiotien rakentaminen Östersundomiin. Vantaalla korostetaan tiehankkeita.

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä haluaa itämetron 2012–2018 toteutettavien hankkeiden joukkoon. Naapurikaupungeissa tähän ei uskota.

"Jos ollaan realisteja, niin se ei kilpaile olemassa olevien hankkeiden kanssa", sanoo Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki. Metroasemista kaksi on Vantaan puolella.

"Sipoon metro on länsimetroon verrattuna vain raakile. Sen aika voisi olla 2019 alkaen", sanoo Espoon kollega Olavi Louko.

T.o.m. av beslutsfattarna i Helsingfors är det endast Osku Pajamäki som lyfter fram östmetron eller "Sipoon metro".Med den ovannämnda artikeln har HS publicerat en karta med huvudstadsregionens trafikprojekt.På kartan finns ett stapeldiagram över de beräknade kostnaderna. Priset för östmetron uppges här vara 640 miljoner euro.Helsingin Sanomat har nu noterat att den mutkametro skall gå i tunnel hela vägen från Mellungsbacka till Sundsberg.
Ledaren i dagens nummer av Helsingin Sanomat handlar om utredningen av en sammanslagning av Helsingfors och Vanda och har rubriken "Suur-Helsinkiin uudella tyylillä". Jag återger här de sista raderna:


Seudun kuntien yhdistäminen on ajan mittaan välttämätöntä. Luontevimmin se alkaa Vantaalta ja Helsingistä. Vastahankainen Espoo voi liittyä myöhemmin.

Jos kunnat eivät pysty yhdistymisestä päättämään, asia siirtyy seuraavalle hallitukselle. Koko Suomen kannalta on tärkeää, että sen merkittävin keskus toimii tehokkaasti niin asukkaiden kuin yritystenkin kannalta.


Senaste gång Helsingforspoitikerna krävde en sammanslagning av städerna i Huvudstadsregionen stillade regeringen Helsingfors och Helsingin Sanomats hunger genom att erbjuda en bit av Sibbo. Nu skriker magen igen.


Pressen från Helsingfors syns i den nya kommunministerns Tapani Töllis (c) uttalanden. Han har redan flera gånger hunnit uttala sig positivt om en sammanslagning av städerna i huvudstadsregionen. Även i övrigt fjäskar han för "metropolen". Jag citerar ur artikeln "Metropolipolitiikkaan selkoa marraskuussa " i veckoslutets nummer av Vantaan Sanomat:


Kehärata ja länsimetro on keskustan piirissä määritelty paikallisiksi hankkeiksi, mutta Tölli sanoi olevansa eri mieltä.

–Eivät ne ole vain paikallisia hankkeita, niillä on myös valtakunnallista merkitystä. Siitä ei tule mitään, että metropolialue ja muu Suomi pannaan vastakkain, Tölli vakuutti.

Brax muistutti, että kehärata- ja länsimetropäätökset olivat ison väännön takana – ja tämän vaalikauden suurimpia saavutuksia.

–Seuraavat hankkeet ovat Pisararata ja itämetro. Nekin ovat koko maan etu, hän sanoi.


Utredningen av följderna av en sammanslagning av Vanda och Helsingfors har resulterat i ett flertal publicerade rapporter. Jag har tittat på "Maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Loppuraportti". Här finns en karta över olika markägare i Vanda och Helsingfors. Mark som ägs av kommun eller kommunen är markerat i grönt. Då det gäller Helsingfors och inkorporeringsområdet har även mark som ägs av Vanda stad och Sibbo kommun bl.a. på Björnsö och vid Zachrisbacken markerats med grönt. Däremot har Helsingfors markegendom på Vandasidan i Västersundom markerats som område som ägs av "övriga". Detta gäller speciellt fastigheten 410-0006-0059, som Helsingfors torde hoppas på att kunna exploatera genom att rita ut en metrolinje genom Västersundom.Nedan en karta över markegendomen i dokumentet "Östersundomin yhteisen yleiskaavan: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma", som ingick som bilaga till föredragningslistan för Helsingfors stadsstyrelses möte senaste måndag.
Området i Västersudnom som Helsingfors vill exploatera hör till en omfattande grönförbindelse bestående av rekrationsområden och naturskyddsområdet. Detta framgår tydligt nedan ur utklippet från en annan karta i den obannämnda utredningen "Maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Loppuraportti". Rekrationsområden är här markerade med mörkgrön färg medan naturskyddsområden är markerade med mörkblå färg. Här ser man även tydligt hur bebyggelsen tar slut långt före den gamla gränsen till Sibbo.


Google+ Followers