Omfattningen är öppen. Den 29 september 2010Sibbo kommunpublicerade för ett par dagar sedan en sida med rubriken "Delgeneralplan för Östersundom" ("Östersundomin osayleiskaava"). I den svenska texten kan man läsa att en gemensam generalplan planeras bl.a. för "delar av stadsdelarna Länsimäki, Vaarala och Ojanko". I texten talas det korrekt om gemensam generalplan och inte om gemensam delgeneralplan så som i rubriken. Vidare kan man läsa att "Sibbo beslutar hösten 2010 om medverkan i den gemensamma generalplanen och om omfattningen på det område som ska ingå i planen." Det är alltså i princip fortfarande möjligt att Majvik-området inte ingår i den gemensamma generalplanen. I varje fall är det öppet hur stor del av Sibbo som skall ingå. Att gränserna är fastslagna framgår även ur kartan på den aktuella sidan. Från Sibbo kommuns sida länkas det till Helsingfors stadsplaneringsnämnds sida för projektområdet Östersundom.Helsingfors idrottsverk annonserar efter en jurist. Till uppgifterna för idrottsverkets jurists hör att vara sekreterare i idrottsnämnden, men den nuvarande juristen har även i egenskap av vikarie för förvaltningsavdelningens avdelningschef fått svara på frågor om idrottsverkets olovliga och olagliga vägprojekt på Husö. Den som söker tjänsten borde kanske vara medveten om att "stadens högre ledning" förutsätter att idrottsverket utan officiella beslut planerar och förverkligar projekt som strider mot markanvändnings- och byggnadslagen samt naturvårdslagen.
Något lov för en simstrand finns inte ännu, men idrottsverket har denna vecka fortsatt med förverkligandet av den "tillfälliga simstranden". Bilderna nedan är tagna idag.

Hufvudstadsbladet har på kvällen publicerat en artikel med rubriken "Nationalparken dröjer".

Google+ Followers