Politiskt inkorrekt. Den 24 september 2010


När jag började blogga år 2005 hette min blogg "Politiskt inkorrekt". Mina blogginlägg handlade till en början delvis om den politiska korrektheten och intoleransen mot traditionalism och politiskt inkorrekta åsikter i Sverige. När jag i juli 2006 började bevaka fallet Sibbo på min blogg behöll jag det gamla namnet på bloggen. Ännu när min blogg flyttade från den numera nedlagda platsen Yahoo! 360 till Blogger/Blogspot våren 2009 behöll jag till en början namnet "Politiskt inkorrekt". Namnet passade överens med min ambition att förmedla information som inte förmedlades av de traditionella medierna . I inlägget "Oberoende. Den 1 maj 2009" uttrycker jag mig på följande sett:

Jag har behållit titeln "Politiskt inkorrekt", fastän jag inte gillar rubriken speciellt mycket. Dels finns det i Sverige en del öppet rasistiska bloggar med titeln "politiskt inkorrekt", dels är politisk inkorrekthet ingenting att eftersträva i sig. I politiska sammanhang är det tvärtom ofta eftersträvansvärt att varken provocera eller såra med ett taktlöst språkbruk. Jag vill dock med titeln "Politiskt inkorrekt" fortsättningsvis markera ett oberoende och en integritet. Jag anpassar mig inte efter behov att vara salongsfähig och jag ger inte upp mina åsikter på grund av politiska eller sociala påtryckningar.

I inlägget "Censur. Den 24 maj 2009" ifrågasätter jag redan namnet "Politiskt inkorrekt":


Jag har funderat på att byta namn på denna blogg från "Politiskt inkorrekt" till "ocensurerat". När det gäller fallet Sibbo, så är jag kanske inte så politiskt inkorrekt, utan min ambition är snarare att publicera den information som massmedierna antingen inte brytt sig om eller censurerat.

Den 1 juni ifjol bytte jag titeln på min blogg till "Ralf Wadenströms blogg om fallet Sibbo", eller tekniskt sett bara till namnet "Ralf Wadenströms blogg. (Se "Ralf Wadenströms blogg. Den 1 juni 2009".) Namnbytet skulle göra det lättare att hitta min blogg via sökmaskiner, men den avgörande orsaken till namnbytet var att jag inte ville förväxlas eller associeras med den svenska bloggen med samma namn.




Den numera mycket kända bloggen eller nyhetssidan "Politiskt inkorrekt" startades i oktober 2008. Bloggen står Sverigedemokraterna nära och har varit mycket välbesökt den senaste tiden. Jag som är gift med en italienska och tagit min sjuka svärmor till Finland kan inte rimligtvis stöda Sverigedemokarternas politiska program. Men det är med olust och häpnad som jag följt med hur det svenska etablissemanget är oförmöget att bemöta Sverigedemokraterna på ett korrekt och sakligt sätt. I sin iver att fördöma och frysa ut SD har etablerade medier och partiordföranden tummat på centrala demokratiska principer.


För övrigt finns det i Finland inget behov av en motsvarighet till Sverigedemokraterna. Den politiska korrektheten har inte alls gått lika långt i Finland som i Sverige. Finland behöver dessutom mera invandrare. Åtminstone behöver Finlands fotbollslandslag flera invandrare.



Peperim Hetemajs far var högutbildad, men i Finland jobbade han som städare. (Lokalvårdare heter det i Sverige.) När familjen Hetemaj hade fått finskt medborgarskap berättade Perparims syster det stolt även direkt till mig. Jag visste inte om jag skulle gratulera. Nu vet jag att det var Finland jag borde ha gratulerat.



Jag har ibland funderat på hur det gått för mig och min blogg ifall fallet Sibbo inte kommit emellan. Antagligen hade min blogg betydligt flera läsare. Riktigt så stor som på Tackfilm 2 skulle jag knappast ändå ha blivit.




I dagens nummer av Borgåbladet finns det en insändarartikel av Unto Junkkila med rubriken "He börja me Sibbo men kvart sluutare".

Google+ Followers