Grannarna bromsar entusiasmen. Den 1 september 2010


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Naapurit jarruttelevat Helsingin itämetrointoa". Ingenstans i artikeln omnämns utredningen "Itämetron esiselvitys", som publicerades i måndags. Jag citerar ur artikeln: Jag återger här valda bitar ur artikeln:


Vantaan ja Sipoon keskeiset poliitikot eivät usko, että itämetroa aletaan rakentaa 2010-luvulla.

"Se on hyvin kunnianhimoinen ajatus", Vantaan perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Pietari Jääskeläinen sanoo ja nauraa päälle. ...


"Varmaan 2025–2030 voisi olla realistisempi", Vantaan Sdp:n valtuustojohtaja Sirkka-Liisa Kähärä pohtii. ...


Hallitus linjaa tänä syksynä, perustetaanko Sipoonkorpeen kansallispuisto. Samalla päätetään, millaiset rakentamattomat vyöhykkeet kansallispuisto ja merenrannan Natura-alueet vaativat välilleen.

Vantaan vihreiden valtuustojohtaja Anniina Kostilainen ottaisi koko Östersundomin suunnittelussa aikalisän.

"Kun luonto on kerran menetetty, sitä ei saada ikinä takaisin samassa muodossa." ...


Helsingin poliitikkojen keskuudesta tukea löytyy enemmän.

"Olen siitä aika lailla innoissani. Se avaa itäisen suunnan, ja musta aukko kaupungin kehityksessä poistuu", kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Arto Bryggare (sd) sanoo. ...

Kukaan haastatelluista ei usko, että ensimmäisessä vaiheessa metrolinjaa vedetään Sipoon Majvikiin asti.

"En sulje sitä pois, jos katsotaan 70 vuotta eteenpäin", Sipoon valtuuston puheenjohtaja Christel Liljeström (r) heittää.Esbopolitikernas reservation lyfts skilt fram under rubriken "Espoo haluaa jatkaa ensin kaupunkirataa ja länsimetroa".


Google+ Followers