Vasta raideratkaisun varmistuttua. Den 10 september 2010


Helsingfors stadsplaneringskontor uppdaterade i torsdags sidan "Liikenne" på webbplatsen för projektområdet Östersundom. Ändringen gäller bara "planerna". När det gäller utredningarna "Itämetron jatke, esiselvitys" och "Liitosalueen pikaraitiotien esiselvitys" har man tagit bort dateringen "valmis tammikuu 2010 lopussa". Dessutom har namnet på den senare utredningen ändrats till "Östersundomin pikaraitiotien esiselvitys". Där till har man lagt till ett par utredningar. I övrigt har texten inte förändrats. Detta gäller även följande sats:


Raideratkaisulla on suuria vaikutuksia maankäyttöön, joten Uuden Porvoontien ja Porvoonväylän välisen alueen yleiskaavallinen ja yksityiskohtaisempi suunnittelu pääsee käyntiin vasta raideratkaisun varmistuttua.Nu har stadsplaneringskontoret bestämt att planeringen skall utgå från metroalternativet, men spårlösningen är minsann inte avgjord. Lika väl torde man sätta igång eller fortsätta planeringen, utan att definitivt förutsätta en metrolinje. (Se "Metro eller snabbspårväg? Den 5 september 2010".) Å andra sidan torde man inleda detaljplaneringen med området söder om Nya Borgåvägen. Här vill man bygga villaområden för goda skattebetalare. Metron och de höghusområden som metrolinjen skulle kräva torde lämnas till en oviss framtid.
Sipoon sanomat publicerade igår Helsingfors naturskyddsförenings ställningstagande från den 2 september i sin helhet. Artikeln publicerades även på tidningens webbplats under rubriken "Östersundomin kaavasta halutaan valta asukkaille ja valtuustoille".Siponn Sanomat har även publicerat en text med rubriken "Harjuniemi jatkaisi rakentamista lännestä itään". Texten, somn idag även publicerats på tSipoon sanomats webbplats, är något längre än motsvarande text "Matti Harjuniemi rakentaisi itämetron mahdollisimman pian" på Rakennuslehtis webbplats. (Se "Fördröjs med ett par årtionden. Den 8 september 2010".)


Yle har idag publicerat en artikel med rubriken "Intresset för fusion nära noll i Vanda".

Google+ Followers