Miljöministeriet vill införliva mark. Den 9 september 2010


I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en artikel med rubriken "Nationalpark söker en finansiär". Jag återger här början av artikeln:

Tvisten om Sibbo storskog handlar inte längre om att inrätta en nationalpark eller inte. Nu är frågan vem som ska betala för rekreationen.

Miljöminister Paula Lehtomäki (C) berömmer Raumo stad för dess vilja att förverkliga Bottenhavets nationalpark, som är uppe i riksdagen som bäst. Om riksdagen godkänner lagen om Bottenhavets nationalpark lovar Raumo att låta införliva sina områden i nationalparken..
Lehtomäki hoppas att Helsingfors ska resonera likadant om sina marker i Sibbo storskog som ser ut att bli Finlands följande nationalpark.
- En nationalpark verkar vara det bästa sättet att värna om naturvärdena i Sibboskogen. Jag hoppas att Helsingfors agerar lika proaktivt som Raumo, säger Lehtomäki.
Helsingfors biträdande stadsdirektör Hannu Penttilä påpekar att staden redan har bytt bort 1 200 hektar till staten.
- Och staden är beredd att byta 600 hektar till när parken inrättas. Vi är positiva till nationalparken, säger Penttilä.
Frågan är om staten har råd med en bytesaffär. Miljöministeriet ser helst att kommunerna bara införlivar sina områden med nationalparken och behåller dem i sin ägo. Och bekostar den service rekreationsbruket kräver. Penttilä protesterar mot arbetsfördelningen.

Ledande helsingforspolitiker förband sig i samband med Sibbo-frågan för fyra år sedan stöda grundandet av en nationalpark i Sibbo storskog. Vad man tydligen inte kommit överens om är vad detta stöd konkret skulle innebära. Forststyrelsen, naturskyddsorganisationerna och nu även miljöministeriet förväntar sig att Helsingfors stad överlåter mark för nationalparken, men i Helsingfors vill man endast sälja mark genom byteshandel med staten. I och för sig är Helsingfors villigt att byta bort en del mark, nu när man inte längre behöver stadens stora markinnehav i Sibbo som ett argument för en ändring i kommunindelningen.

Google+ Followers