Olympiska spelen i Östersundom. Den 7 april 2011


Helsingfors stad publicerade igår på stadens hemsida en nyhet med rubriken "Hiihtolenkille yhä Mustasaaressa ja Paloheinässä". Kanske går det att skida i Korsholm (Mustasaari), men det är i Svarta backen (Mustavuori) i Nordsjö, som det ännu finns underhållna skidspår. I nyhetstexten nämns även spåret från Svata backen till Husö gård. Detta spår är för tillfället det längsta öppna skidspåret i Helsingfors.


Riktigt ända fram till Husö gård kan man inte längre skida, för åkern som ligger under havsytan (se "Holland. Den 12 mars 2011") ligger nu under smältvatten. Spårmaskinen startar dock varje morgon från gården i Husö friluftsområde.
Själv har jag senast i dag skidat från Svarta backen till Husö. Bilden ovan är tagen från dagens skidtur. Bilden nedan, som är från samma ställe som bilden i nyheten ovan, tog jag igår.
För ett par år sedan var spåret från Svarta backen till Husö gård eller "Sibbo" delvis stängd, för att en del av friluftleden genom ett Natura 2000-område tagits i bruk som räddningsväg för Nordsjö hamn och därför plogats och sandats. (Se "Sand i skidspåret. Den 29 januari 2009".) Nylands miljöcentral beviljade emellertid lov för en ny skidled, som togs i bruk senaste vinter. Nu hotas skispåret dess värre av generalplanen för Östersundom, där varken friluftleden eller Husö friluftsområde hittills tagits i beaktande. Planen är att med den gemensamma generalplanen köra över landskapsplanen.


Svarta backen är ett av ett av Helsingforsregionens främsta skidcentra och rekreationsområden. Möjligheterna att utveckla Svarta backen begränsas dock förutom av Helsingfors byggnadsplaner även av naturskyddsområden. Ingenting tycks dock hejda Helsingfors stadsplaneringskontor från att rita upp fantastiska visioner. I "Östersundomin osayleiskaavan leikekirja" hittar man en skiss med ett förslag till hur man kunde ordna de olympiska spelen i "Östersundom" eller hur man kunde bygga anläggningarna för olympiska spelen i Västersundom, Nordsjö och Granö. Huvudarenan har här placerats i Svarta backen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar