Inkörsport. Den 12 april 2011


I beslutsmeddelandet som publicerats på Vanda stads webbplats idag nämns ärendet om utkastet till generalplan för Östersundom inte, men avslutningsvis kan man som vanligt läsa att "Muut esityslistalla olleet asiat hyväksyttiin joko sellaisenaan, vähäisin muutoksin tai täydennyksin." På Sibbo kommuns webbplats kan man faktiskt läsa att "Vanda stadstyrelse godkände 11.4.2011 förslag att framlägga planutkastet." Tydligen har det kohandlats riktigt ordentligt i Vanda. Idag står motsvarande ärende på föredragningslistan för kommunstyrelsen i Sibbo, som bordlade ärendet vid föregående möte.

Yle har idag publicerat en nyhet med rubriken "Hanaböle inkörsport till Sibbo storskog?"

Google+ Followers