The annexation of land in Sipoo. Den 11 april 2011

Idag hade jag räknat med att få berätta att stadsstyrelsen i Vanda på sitt möte beslöt att bordlägga ärendet att för sin del befullmäktiga Östersundomkommittén att lägga fram utkastet till generalplan för Östersundom till påseende. Stadsstyrelsemötet började redan klockan 14, men på Vanda stads webbplats har det idag inte publicerats några beslutsmeddelanden.


I brist på andra nyheter kan jag notera att Helsingin Sanomat den 28 mars publicerade en artikel med rubriken "Helsinki jatkanee Malmin lentokentän rakennuskieltoa". I den engelskspråkiga versionen "Helsinki extends building moratorium on Malmi Airport site", som finns tillgänglig i webbformat, kan man avslutningsvis läsa följande:


To a certain extent, Malmi Airport's future prospects brightened with the annexation of land in Sipoo by Helsinki some while back: the city still has a clear and present need for land for residential development, but the pressure on Malmi has relaxed somewhat.

På denna blogg har jag i ett flertal inlägg redogjort för hur striden om Malm tillsammans med planerna för Sandhamn samt kommunreformen varit en central faktor bakom fallet Sibbo.


Google+ Followers