HFD:s beslut behandlas i kommunstyrelsen. Den 20 april 2011


Sibbos kommundirektör Mikael Grannas berättade igår kväll på Twitter att kommunstyrelsen på mötet den 10 maj kommer att behandla ett alternativen att föra besvära sig över HFD:s Östersundom-beslut.Diskussionen om att föra högsta förvaltningsdomstolens beslut har fortsatt bl.a. på Sipoon Sanomats webbplats. Christer Silén har skrivit en lite längre och välformulerad kommentar till artikeln "KHO hylkäsi Sipoon valituksen korvauksista".På webbplatsen Yhteinen Östersundom publicerades i går kväll en nyhet med rubriken "Viralliset mielipiteet lähetetään Östersundom-toimikunnalle viimeistään 23.5.2011 (19.4.2011)". Därtill publicerades tre andra nyheter, bl.a. en nyhet med rubriken "Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty".


Google+ Followers